E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUHLİS BEY (MUHLİS ERKMEN) (KÜTAHYA) (ZİRAAT VEKİLİ VE SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ VEKİLİ) : Tebabet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasına dair olan kanuna müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
19 9 21