E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak tadilâta dair kanun münasebeti ile sözleri
22 61 490
2 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmir-Kasaba ve temdidi demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 62 524:525
3 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler Kanunu münasebeti ile sözleri
23 76 362:366 373:374 379
23 77 391
4 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45. maddesini değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
23 77 401:403 405
5 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Kadastro ve tahrir Kanunu münasebeti ile sözleri
25 17 176
6 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İstanbul, rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirketinin malları ile imtiyaz haklarının satın alınmasına dair kanun münasebeti ile sözleri
25 21 295:297