E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : İnkılâb kürsüsünde verilen derslerden halkın istifadesini temin için ne düşünüldüğü hakkındaki sual münasebeti ile sözleri
21 35 11:13
2 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : 1934 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebelile sözleri
22 60 440:443
22 61 494
3 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : Basma yazı ve resimleri derleme Kanunu münasebeti ile sözleri
23 64 43:45
4 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : Matbuaları toplama Kanunu münasebeti ile sözleri
23 69 188:189
5 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerini muaddil kanun münasebeti ile sözleri
23 70 215
6 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek pansiyonlar hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
23 71 264:265 268:269
7 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilât Kanunu münasebeti ile sözleri
23 72 280:281
8 Söz Alanlar HİKMET BEY (HİKMET BAYUR) (MANİSA) (MAARİF VEKİLİ) : Müze ve rasathane teşkilât Kanunu münasebeti ile sözleri
23 72 286