E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif eminliklerinin lâğvine dair kanun münasebeti ile sözleri
2 14 66:67 69:70
2 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları Kanunu münasebeti ile sözleri
2 17 157:159
3 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 29 143:152
4 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
3 34 312:313
5 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfih ve tecziyeleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
3 35 356
6 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : 1931 senesi Bütçe Kanununun 15. maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
5 20 150:152 154
7 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : 1931 senesi Bütçe Kanununa bir madde tezyiline dair kanun münasebeti ile sözleri
5 22 171
8 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî talebe hakkındaki 8.6.1926 tarih ve 915 numaralı Kanunu müzeyyel kanun hakkında
8 46 123:124
9 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : İstanbul Darülfünunu 1932 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 54 346:350
10 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
9 62 119
11 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti 1932 senesi bütçesine dair
9 70 320:327
12 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : 1932 Malî Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu hakkındaki sözleri
9 71 362:363