E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara'da yaptırılacak orta mektep binası için 200 000 liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 17 182:184
2 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memurlara verilecek vekillik maaşı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 18 195:196
3 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Orta tahsil mekteplerine yardımcı muallim çalıştırılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 18 199:200