E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar NİYAZİ BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
2 11 50:51 53:54
2 Söz Alanlar MUSTAFA REŞAD BEY (ŞURAYİ DEVLET REİSİ) : Şûrayi devletin 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 28 103
3 Söz Alanlar MUSTAFA REŞAD BEY (ŞURAYİ DEVLET REİSİ) : Şûrayi Devlet Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve tayyına ve kanuna ilâve edilecek bazı maddelere dair kanun münasebeti ile sözleri
3 33 279
4 Söz Alanlar RÜŞTÜ BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Evkaf Umum Müdürlüğünün 1932 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 46 109:111
5 Söz Alanlar SIRRI BEY* (MALİYE VEKALETİ NAKİT İŞLERİ MÜDÜRÜ) : Cumhuriyet merkez bankası hakkındaki 1715 numaralı Kanunun 2. maddesinin tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
16 70 221
6 Söz Alanlar RÜŞTÜ BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesinin beşinci maddesi hükmünün değiştirilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
23 77 393