E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KAYA BEY (MEHMET ŞÜKRÜ KAYA) (MUĞLA) (DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehid Devletleri arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdikina dair kanun münasebeti ile sözleri
8 54 356
2 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KAYA BEY (MEHMET ŞÜKRÜ KAYA) (MUĞLA) (DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Hükümeti arasında münakid ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna dair sözleri
8 54 359