E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Başvekil İsmet Paşanın teşkil ettikleri yeni kabinenin programı münasebetiyle.
21 84 41 50:51
2 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler kanununun 37. maddesinin ilgasına dair kanun lâyihası münasebetiyle.
23 12 21
3 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Ankara, İstiklâl mahkemesince on sene hapse mahkûm edilen Süleyman Radi beyin sıhhî vaziyetinden dolayı geri kalan cezasının affı hakkındaki mazbata münasebetiyle.
25 25 3:4 8:9