E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrası hakkındaki kanun münasebetiyle
3 54 64:70 72:77
3 57 100
2 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Sıhhiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
3 64 199:200
3 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Ruzname hakkında
4 72 57
4 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Müstahzaratı ispençariye ve tıbbiye kanunu münasebetiyle
4 75 132 135
5 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Uyuşturucu maddelerin sureti imali ve ihzarı ile tarzı murakabesi hakkındaki kanun münasebetiyle
6 14 53:54
6 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Tıp alemimizde mütehassıs adedinin artırılması hususunda takip edilen gaye ve saireye dair sual takriri münasebetiyle
7 26 47:54 56
7 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Çocukların sinema ve tiyatrolara kabul edilmemeleri hakkında kanun teklifi münasebetiyle
14 17 68:69
8 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Umumi hıfzıssıhha kanunu münasebetiyle
18 48 63:64 67:68 70:76
18 49 100
18 50 110:111
18 51 122
9 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : 1930 senesi Sıhhiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
19 60 101:103