E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1928 senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 64 201:211 214:216
2 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Meccani leylî takibenin mecburî hizmetlerine dair kanun münasebetiyle.
4 71 38:39
3 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Alî karar heyeti hakkında 1/184 numaralı kanun münasebetiyle.
4 78 198 202
4 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasının, beynelmilel erkamın kabulü hakkındaki kanun münasebetiyle.
4 78 203:204 206
5 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Vazifeleri uğrunda vefat etmiş olan askerî baylar tatbikat mektebi muallimlerinden baytar binbaşı Ahmed ve muavini baytar Yüzbaşı Hüdai Beylerin ailelerine ikramiye itasına dair kanun münasebetiyle.
4 81 318
6 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti 1928 senesi bütçesine 400 000 liralık tahsisatı fevkalâde itası hakkındaki kanun münasebetiyle.
5 3 23