E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT BEY (ESAT SAGAY) (BURSA) (MAARİF VEKİLİ) : Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin oğulları ve Eskişehir mebusu Said Beyin oğlunun meccani leyli liselerde okutulması hakkındaki kanun münasebetiyle.
26 39 114