E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY) (GÜMÜŞHANE) (MAARİF VEKİLİ) : 1929 malî senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle
12 66 45
2 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY) (GÜMÜŞHANE) (MAARİF VEKİLİ) : Yol mükelleflerinden alınacak Maarif Vergisi Kanunu münasebetiyle
19 55 24
3 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY) (GÜMÜŞHANE) (MAARİF VEKİLİ) : 1930 senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle
19 60 106:107 109:111
4 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY) (GÜMÜŞHANE) (MAARİF VEKİLİ) : Giresun vilâyetine ikraz mezuniyetine dair kanun münasebetiyle
19 65 246
5 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY) (GÜMÜŞHANE) (MAARİF VEKİLİ) : İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfih ve tecziyeleri hakkındaki kanun münasebetiyle
20 74 157:158