E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 26. Dönem
1 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bakanlar Kurulu Programı'nın okunması münasebetiyle
17 92 930:944
2 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bakanlar Kurulunun güvenoyu alması dolayısıyla teşekkür konuşması
18 94 154:155
3 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Başbakanlığın, Anayasa'nın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21/7/2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine dair 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ilişkin tezkeresi (3/812) münasebetiyle
21 117 597:598
4 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, askerî darbe girişimi sebebiyle, Türkiye Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığına ilişkin tezkeresi münasebetiyle
21 114 367:369
5 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI) : 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
9 48 535:542 569:571
6 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI) : Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından (6/11); Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından (6/53), (6/54), (6/55), (6/56), (6/57) ve (6/58), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Başbakandan (6/97); Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından (6/66), (6/74) ve (6/79), İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, (6/48), (6/49), (6/50), (6/51) ve (6/52), Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, (6/89), (6/90), (6/91), (6/99) ve (6/100) ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, (6/110) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
2 17 338:345 348:350
7 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI) : Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
2 17 354:355
8 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI) : Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
2 17 358:359
9 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI) : Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
2 17 354:355
10 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI) : Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
2 17 358:359
11 Çeşitli İşler / Tebrik, Temenni, Teşekkürler BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bakanlar Kurulunun güvenoyu alması dolayısıyla teşekkür konuşması
18 94 154:155
12 Teklifler BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) : Ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) (S. Sayısı: 447)
31 53 228 255:276 279:288 289:302 306:311 313:318 319
31 54 410 417:426 428:431 433:437 439:447 463 465:468 469:488
31 55 567:569 584:586 588:591 591:597 601:605 606:613 615 622:642 643:645 645:651 656:671
31 56 747:757 760:762 766:774 776:788 789:799 804:816 818:820 821:823 825:834
31 57 942:947 948:966 967:977 981:984 985:987 988:990 990:993 994:1014 1022:1033 1034:1036
31 58 1111 1114:1118 1121:1123 1126:1127 1137 1138:1145 1147:1148 1149:1154 1157:1169 1169:1183 1184:1186 1187:1189 1187 1191:1196 1196:1202 1205:1214 1216:1218 1232:1233 1235:1237 1238:1242 1244:1245 1245:1250 1250:1253 1254:1255 1256:1257 1259:1260
32 59 55:56 58:68 69:85 86 86:90 92:96 97:98
32 61 379:380 391:401 401:438 441:455 459:461 464:477 477:483
32 62 578 588:592 603 612:617 618:624 625:632 632:650
32 63 775 776:780 782:784 787:794 795:802 803:804 806:810 810:812 812:819 820:838 840 841:845 849:858
13 Teklifler BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) : Ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 127 Milletvekilinin, Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1412); Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 126 Milletvekilinin, Ankara İline Bağlı Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesi ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1411); Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1413); Ankara Milletvekili Şefkat Çetin'in, Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık Unvanı Verilerek "Kahraman Kazan" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1360); Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık Unvanı Verilerek İlçe İsminin "Kahraman Kazan" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1383) (S. Sayısı: 422)
25 11 169:172 174:182 186:209 209
14 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
45 85 572:573
15 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
48 111 246:248
16 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tümü münasebetiyle
29 42 1299:1309
17 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bütçenin kabulü nedeniyle teşekkür konuşması
29 42 1319:1320
18 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
45 85 572:573
19 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
45 85 564:566
20 Söz Alanlar / Milletvekilleri BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
31 53 296:301
32 63 857:858
21 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
71 90 1041
22 Çeşitli İşler / Tebrik, Temenni, Teşekkürler BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bütçenin kabulü nedeniyle teşekkür konuşması
60 45 407:410
23 Teklifler BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) : (Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı) Ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 6 Milletvekilinin; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/2137) (S. Sayısı: 534)
68 69 408:409 413:417 419:426 433:444 445:452 455:460 460:467 468:477 478:486 487:488 498:500 502:503 504:506 511:540 541:543 543:553 558:568 571:602 603:619 620:624 625:627 630
24 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı İlk Görüşmesi münasebetiyle
57 34 160:172
25 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bütçenin kabulü nedeniyle teşekkür konuşması
60 45 407:410
26 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
71 90 1041
27 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge münasebetiyle
71 89 984:986