E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Yasama Dokunulmazlıkları GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT) : Hakkında tanzim edilen, Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan soruşturma dosyasının Hükûmete iade edilmesine ilişkin (3/1290)
59 3 220
2 Yasama Dokunulmazlıkları GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT) : Hakkında tanzim edilen Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan soruşturma dosyasının Hükûmete iade edilmesine ilişkin (3/1334)
62 17 171
3 Yasama Dokunulmazlıkları GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT) : Hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine dair Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan dosyanın Hükûmete geri verildiğine ilişkin (3/1411, 1412)
72 63 434 435
4 Söz Alanlar GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT) : Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın, Şırnak ilinin Uludere ilçesinin sınır kesiminde yapılan hava operasyonunda 35 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve açılan soruşturma ile bu vatandaşlarımızın geride kalan yakınlarına yapılacak yardımlara ilişkin Hükûmet adına açıklaması nedeniyle BDP Grubu adına konuşması
10 46 219:221
5 Söz Alanlar GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 36 332:335 335:343