E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar / Milletvekilleri AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (BAŞBAKAN) : 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştaynin Sunulduğuna İlişkin Sayış-tay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayış-tay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değer-lendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
95 25 115:135
2 Söz Alanlar / Milletvekilleri AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
114 92 82:84
3 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
63 26 1029:1030
4 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk ve Kayseri Milletve-kili Yusuf Halaçoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuş-maları sırasında şahsına sataşmaları nedeniyle
66 32 335:336
5 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/30) ön görüşmesi münasebetiyle
63 26 1020:1027
6 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
63 26 1029:1030
7 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : "2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle"
66 32 323:331 351:354
8 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk ve Kayseri Milletve-kili Yusuf Halaçoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşmaları nedeniyle konuşması
66 32 335:336
9 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
9 37 133:140 162:165
10 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Bölgemizdeki gelişmeler ve Suriye konusunda Hükûmet adına açıklaması
20 100 9:20
11 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ifadelerine ilişkin açıklaması
22 116 1041:1042
12 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : İzlemekte olduğu dış politikanın gerçeklerden uzak olduğu, ülke güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/12) ön görüşmeleri münasebetiyle
22 116 1031:1037
13 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
9 37 148 149:150
14 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze kalkanına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 3 97:100
15 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması
20 100 2.1.190007:56:00
16 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükûmete verilen ve son olarak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebetiyle
2 3 140:144
17 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ifadelerine ilişkin açıklaması
22 116 1039:1040
18 Söz Alanlar AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
38 42 270:274 302:303
19 Önergeler / Kapalı Oturum Önergeleri AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) : Suriye ile ilgili Başbakanlık tezkeresi görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin
30 4 277
20 Gündem Dışı Konuşmalar / Hükûmetin Gündem Dışı Açıklamaları AHMET DAVUTOĞLU (KONYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bölgemizdeki gelişmeler ve Suriye konusunda gündem dışı açıklaması ve CHP İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk, MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve AK PARTİ Adana Milletvekili Ömer Çelik’in grupları adına, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in şahsı adına konuşmaları
20 100 Eyl.43