E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Cumhurbaşkanı ABDULLAH GÜL (CUMHURBAŞKANI) : 24’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı açış konuşması
58 1 158:167
2 Söz Alanlar ABDULLAH GÜL (CUMHURBAŞKANI) : 24’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı açış konuşması
58 1 158:167
3 Tebrik Temenni Ve Teşekkür Konuşmaları ABDULLAH GÜL (CUMHURBAŞKANI) : 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı açış konuşması
29 1 90:98
4 Yasama Yılını Açış Konuşması ABDULLAH GÜL (CUMHURBAŞKANI) : 24’üncü Dönem İkinci Yasama Yılını açış konuşması
2 1 36:45