E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söylevler JERZY BUZEK (AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI) : Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek’in, Genel Kurula hitaben konuşması
5 23 55:60
2 Söylevler ALMAZBEK ATAMBAYEV (KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI) : Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, Genel Kurula hitaben konuşması
11 51 357:360
3 Söylevler GURBANGULİ BERDİMUHAMMEDOV (TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI) : Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un, Genel Kurula hitaben konuşması
15 72 267:296
4 Söylevler MONCEF MARZOUKI (TUNUS CUMHURBAŞKANI) : Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki’nin Genel Kurula hitaben konuşması
52 112 300:303
5 Söylevler MAHMUD ABBAS (FİLİSTİN CUMHURBAŞAKNI) : Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’nın Genel Kurula hitaben konuşması
36 36 399:400
6 Söylevler MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ BAŞAKNI) : Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başaknı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Genel Kurula hitaben konuşması
11 49 10:17