E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun’un, küresel ısınmaya ve İç Anadolu’daki susuzluğa etkisine, Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Küresel ısınmanın yer altı ve yer üstü su rezervinde meydana getirdiği olumsuz etkileri ile su kaynaklarının korunmasına ve su kıtlığına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
2 4 325:328
2 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : (10/ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) No.lu Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Önergelerinin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
3 10 43:48
3 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 11 184
4 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
3 13 337:339
5 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Sulukule’de uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 20 710:712
6 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 35 115:119 123:124
7 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 37 472
8 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki bazı baraj ve sulama kanalı projelerine (6/143); Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Mersin’deki bazı baraj ve sulama suyu projelerine (6/165); Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir sulama projesi ihalesine (6/187) ve Umurbey Sulama Projesi’ne (6/252); Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun Kızlaryolu Barajı Pro-jesi’ne (6/199); Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Gördes Barajı (6/229), Çaltıcak Barajı (6/258), Kelebek Barajı (6/259) ve Güneşli Barajı (6/260) projelerine; Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırma’da fosfatasit fabrikası kurulmasına (6/248); Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çekerek Barajı Projesi’ne (6/269) ve Amasya’daki bir fabrikanın arıtma sistemine (6/280) ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, hava kirliliğine ve dağıtılan kömürlerin kalitesine (6/294) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
10 41 362:366 368
9 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 54 33:38 42:43 49:50 54:56 63:65
10 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın çiftçilerin hangi ürününe ne kadar destek verileceğinin bir an önce açıklanması gerektiğine ilişkin konuşması münasebetiyle
13 57 422
11 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, balık çiftliklerinin çevreye verdiği zararlar ile balık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 57 413:415
12 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 57 418:421
13 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
14 60 48:49
14 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın, Artvin’de inşa edilen barajlarda kamulaştırma problemleri ve çözümlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 60 8:11
15 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt ilimizde fıstık üretimi ve fıstık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 65 514:516
16 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 71 515:516
17 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : (10/ 3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65,68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) No.lu Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
16 75 216:220
18 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
16 80 874:875
19 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars ilinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara ve Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, 22 Mart Dünya Su Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
17 81 19:22
20 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TOKİ’nin tatil köyleri inşa etme projesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 83 353:354
21 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in, Kayseri’de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile Sultan Sazlığı’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 84 475:478
22 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
19 93 66:67
23 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 98 917
24 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 100 316:320 326:328
20 101 424:425 445:447 455:457 469
20 102 549:553 565:567 579:581 593:594 600
25 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 100 293
26 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’ın ekonomik sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
20 101 404:407
27 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, artan gıda fiyatları ve yoksulluğa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
20 102 527:530
28 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Tuzla tersanelerinde son günlerde artan işçi ölümlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
21 108 436:439
29 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 117 929:932
30 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, 2008 yılı hasat dönemine ve fındık üreticilerinin beklentilerine ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’daki karpuz ve buğday üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
22 117 875:880
31 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinin sorunlarına ve İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya’nın, çevre bilincinin geliştirilmesinde bisiklet ve bisiklet yolları yapımına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
23 119 162:164
32 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 123 795:796 810:811 820 829:830
33 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa ilinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ve Mersin Milletvekili Ömer İnan’ın, Mersin ili Gülnar ilçesinde meydana gelen ve üç gündür devam etmekte olan orman yangınına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
24 128 436:439
34 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mersin ili Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 129 632:638
35 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Van Milletvekili Kerem Altun’un, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesi’ne, İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, şehir içi şebeke sularındaki kirliliğe ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir ilinin taleplerine, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
25 134 694:698
36 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, tekstil sektörünün sorunlarına, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak ilinin sorunlarına ve Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa ili ve üzüm üreticilerinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
29 4 155:159
37 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
29 4 183:186 196:197
38 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde çiftçisinin sorunlarına ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Doğu Karadeniz Bölgesi hidroelektrik santralleri ve çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmaları ile Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in aynı konuda yerlerinden açıklamaları dolayısıyla
29 5 247:250 251:252
39 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) No.lu Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
29 5 301:304
40 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine (6/310), Orman köylülerinin bazı sorunlarına (6/389), Orman yangınlarına (6/407), Muhtemel su sıkıntısına (6/797), Mersin’in Gülnar İlçesindeki orman yangınına (6/911) ve Keçilerin ormandan uzaklaştırılmasının sonuçlarına (6/925), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Güzelce Barajı inşaatına (6/353) ve DSİ’nin özel baraj ve gölet inşaatlarını denetimine (6/868), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki hava kirliliğine (6/374) Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yakıldığı iddia edilen orman alanlarına (6/412) Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası dışına çıkarılan alana (6/494) ve Gazipaşa’daki bir derenin ıslahına (6/882) Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’ın su plan ve projesine (6/616), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Sulama kanallarının bakımına (6/670), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına (6/713) ve Özel mülkiyette olduğuna karar verilen bir orman arazisine (6/943), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına (6/728), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli’deki bir mermer ocağının çevreye etkisine (6/776) ve Bursa ve Bilecik’teki bazı köylerin su sorununa (6/777), Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Gönen’de yapılması planlanan çimento fabrikasına (6/778), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Ücretsiz fidan yardımına (6/857) ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Bir baraj projesine (6/933), Bir baraj projesine (6/934) ve Bir baraj projesine (6/935), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
30 9 30:37 39:40
41 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Gülnar orman yangınıyla ilgili açıklaması münasebetiyle
30 9 41
42 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : 1.8.2008 Tarihli ve 5803 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Komisyon Raporu münasebetiyle
30 13 509:511 519:520 522:524 534
43 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 17 76:79 87 89:90
44 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çevre ve Orman Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 816:822 833:834
45 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
36 36 684:685
46 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 37 923:924
47 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’in çevre ve su sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 42 796:800
48 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ’ın, Ermeni mağdurlarından özür dilenmesi kampanyasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 43 956:957
49 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
39 53 80:82
39 54 127:129 140:142 148:150
50 Açıklamalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Dünya Çevre Gününe, Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Dünya Çevre Gününe, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Turgutlu’daki çevre gününe ve Turgutlu Belediye Başkanının tutumuna, Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, geçen sene Antalya’da çıkan orman yangınlarına, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki çevre sorunlarına, Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, yangın söndürme uçakları ve orman yangınlarına, İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, İstanbul Yeşilyurt’taki Olimpiyat Parkı’na, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Karareis Koyu ve Gerence Körfezi’ndeki balık çiftliklerine, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre ve Orman Bakanının tutumuna, Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir Ayvalık ilçesi köylerindeki maden arama ve işletme tesislerinin Altınova Barajı’nda ve fabrika atıklarının Manyas Gölü’nde yarattığı çevre sorununa, İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Bandırma Körfezi’ndeki çevre sorununa, İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yabancıların kırk dört yıllığına Suriye sınırını işgal etmelerinin çevre kirliliği yaratmasına, İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci’nin, İzmir’in koy ve körfezlerindeki balık çiftliklerinin taşınmasına, Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın, Borçka Barajı’nın kirletilmesine, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Akkuyu Nükleer Santralı, balık çiftlikleri ve Silifke Kayraktepe Barajı ile Aksuvat Barajı’na, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Belediyesinin katı atık tesislerinin tamamlanmamasına ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Ergene havzasında yaşanan çevre felaketine, ilişkin açıklamaları dolayısıyla
46 99 235:238
51 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Haluk Özdalga’nın, Dünya Çevre Günü’ne, Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu Çaldağ’da nikel madeni çıkarılmasının çevreye vereceği zararlara ve Van Milletvekili Gülşen Orhan’ın, Dünya Çevre Günü ve Van Gölü’ndeki kirliliğe, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
46 99 221:227
52 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinde meydana gelen sel ve dolu felaketinin açtığı zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
47 105 25:26
53 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
47 109 712 750:751
54 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, çevre ve iklim değişikliği sorunlarına, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvan hakları ve hayvanların korunmasına, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin durumuna ilişkin gündem dışı konuşmaları ile İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir ilinin çevre ve baraj sorunlarına, ilişkin açıklaması dolayısıyla
51 10 340:344 347:349
55 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
53 20 355:356
56 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 20 395:396 406:407
57 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinin sorunlarına ve İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’da şebeke suyu ve ulaşım ücretlerine yapılan zamlara ilişkin, gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
53 20 350:354
58 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
53 24 823:825
59 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 831:836 847:849
60 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
58 45 629:631
61 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 67 424:427
62 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Devlet Bakanı Faruk Çelik’ten (6/918); Çevre ve Orman Bakanından (6/1018), (6/1264), (6/1265), (6/1309), (6/1364), (6/1434), (6/1435), (6/1733) ve (6/1734), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/991) ve (6/1190), Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın (6/1088), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/1155), Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin (6/1376) ve (6/1377), Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un (6/1380) ve (6/1642), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/1445), (6/1510) ve (6/1531), Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün (6/1507) ve Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/1764), (6/1765), (6/1766), (6/1767), (6/1768) ve (6/1769), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
65 79 89:103
63 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
66 85 258:259
64 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
67 89 62:64
65 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Ulaştırma Bakanından (6/1041); Çevre ve Orman Bakanından (6/1790) ve (6/1904), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (6/1777), (6/1785), (6/1804), (6/1866), (6/1901), (6/1903), (6/1924), (6/1925), (6/1926) ve (6/1973), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1846) ve (6/1980), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın (6/1891), (6/1907) ve (6/1908), Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın (6/1911), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın (6/1913) ve (6/1914), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/1917), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/1935), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1946) ve (6/1947), Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün (6/2011), Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in (6/2062) ve Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/2067), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
70 109 520:533
66 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
74 131 972:973
67 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Devlet Desteklerinin (Yardımlarının) İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
78 4 315:316
68 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık Körfez’inde kurulmak istenen orkinos yetiştirme tesisinin yaratacağı çevre sorunlarına ve milletvekillerine gönderilen mektupların ilgili idare amiri tarafından kendilerine iletilmediğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
80 11 38:43
69 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 35 652:656 661:662
70 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
92 60 65:66 130:131
92 64 883:884
71 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep ve Kilis illerinde bugüne kadar gerçekleştirilemeyen GAP yatırımlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
92 61 229:231
72 Söz Alanlar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
96 78 409:411 418:419
73 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, orman alanlarına toprak dökümü sorununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 78 355:357
74 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL EROĞLU (AFYONKARAHİSAR) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın, Zonguldak iline yapılan yatırımlara ve Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Afyonkarahisar ilinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
97 82 477:482