E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ta kurulu bulunan 4 no.lu Askerî Dikimevinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 21 19:21
2 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
5 22 171:173 177:178
3 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 22 192:193
4 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 23 414:416
5 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme (Besleme) Kanunu Tasarısı münasebetiyle
5 23 398:399
6 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 36 298:300 306:307
7 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Malî Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 108 463:468 470:472 479:480
8 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 114 503
22 115 634
9 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı’na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/477) münasebetiyle
24 127 297:299
10 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı: İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü: Jandarma Genel Komutanlığı: Sahil Güvenlik Komutanlığı: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 31 670:673
11 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükûmet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükûmete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) münasebetiyle
39 55 233:235 256:257
12 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : (10/224) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 5/5/2009 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
44 85 794:795
13 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
45 91 281:287
45 92 433:434
14 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 105 78:80
15 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
47 105 93:94
16 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 105 106:107
17 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 504:507 527
18 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının; korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, gereği, kapsamı, zamanı ve süresi Hükûmetçe belirlenecek şekilde Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükûmete verilen izin süresinin 10/02/2010 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/1073) münasebetiyle
59 55 1083:1086
19 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottowa Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 67 414:416
20 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 93 709:710
21 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 94 83:84
68 95 398:399 436:437
22 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ ilindeki hızlı nüfus artışı ve su kıtlığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 19 87
23 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, harp malulü gaziler ile yakınlarının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 19 89:91
24 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 547:552 559
25 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
91 59 1047:1050
26 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (İZMİR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükûmetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükûmet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükûmete Verilen ve 2/2/2010 Tarihli ve 956 Sayılı Kararıyla, Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1407) münasebetiyle
92 60 33:35