E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 98 98:99
2 Gündem Dışı Konuşmalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin ilinin ulaşım ve barajlardan kaynaklanan sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
46 102 548:549
3 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 110 944:945
4 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, elektrik borcundan dolayı suyu kesilen çiftçilerin içinde bulunduğu mağduriyete ilişkin gündem dışı konuşması ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun ve Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, aynı konuda açıklamaları dolayısıyla
47 110 878:880 881
5 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, siyanürün zararlarına ve altın çıkarılırken dikkat edilmesi gereken konular hakkındaki konuşmasına ilişkin
50 4 402
6 Gündem Dışı Konuşmalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde ilinde Ulukışla ilçesi ve köylerini etkileyecek siyanürle maden arama faaliyetlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 4 398:400
7 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 35 688:694 703:704
8 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’deki TEDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin açıklaması dolayısıyla
60 59 478:480
9 Gündem Dışı Konuşmalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’deki TEDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin açıklaması ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli ilindeki TEDAŞ’ın özelleştirilmesine, ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 59 478:480
10 Gündem Dışı Konuşmalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak Kozlu’da 263 madencinin vefat ettiği grizu faciasının 18’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 68 843:848
11 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
63 69 45:50 64:67 68:69 78:82 91:92 98:99 103:105
12 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletmesinde meydana gelen kazaya ilişkin Hükûmet adına açıklaması
70 106 22:26
13 Hükümetin Gündem Dışı Açıklamaları TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletmesinde meydana gelen kazaya ilişkin gündem dışı açıklaması ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Bursa Milletvekili Necati Özensoy, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın grupları adına; Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, şahsı adına konuşmaları
70 106 22:32 35:41
14 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Gündem dışı açıklamasından sonra yapılan konuşmalara ilişkin
70 106 41:43
15 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
71 114 566:570 580:583 586:588 642:645 674
16 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
75 134 402
17 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
75 134 439:441 453:456 473:474 491:494 496:498 509:510
18 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : (10/67, 75, 82, 122, 141, 180, 193, 208, 216, 229, 304, 309, 320, 324, 336, 337, 342, 374, 377, 388, 404) No.lu madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
78 2 145:150
19 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Devlet Desteklerinin (Yardımlarının) İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
79 6 51
20 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
81 15 239:244
21 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hükûmete sataşması nedeniyle
81 15 246:247
22 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in konuşmasına ilişkin
81 15 252:253
23 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santrali İşletmesinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 30 346:348
24 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;8’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 35 716:721 729:730
25 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Hatay Erzin’de kurulması planlanan termik santrale ve olumsuz etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 44 257:258
26 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
88 44 269:273 285:287 303:304 317:318 334:335 366:367
27 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Türkiye’de kurulmuş ve kurulması düşünülen hidroelektrik santrallerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
89 48 141:143
28 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın konuşmasında adı geçen Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’yla ilgili iddiaların doğru olmadığına, bu durumun Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının yazısından anlaşılabileceğine, yerli kömür dağıtılarak fakir fukaranın ihtiyacının giderildiğine ilişkin
92 64 985:987
29 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kömür işletmeciliği ve kömür yardımı üzerinde yaratılan sömürüye, bunun kamu yönetimini ne şekilde etkilediğine dair sözlerine ilişkin
92 64 959:960
30 Söz Alanlar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
93 67 445:448 450:452 457:459 468:469 472:474 484 491:493 495:497 507
31 Gündem Dışı Konuşmalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam’ın, 10 Şubat 2011 tarihinde Kahramanmaraş Afşin Elbistan Termik Santrali kömür havzasında meydana gelen heyelana ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
93 68 564:566
32 Açıklamalar TANER YILDIZ (KAYSERİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Kahramanmaraş Afşin Elbistan Termik Santrali kömür havzasında meydana gelen heyelana ilişkin açıklaması dolayısıyla
93 68 564:566