E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Hükümetin Gündem Dışı Açıklamaları SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü vesilesiyle gündem dışı açıklaması ve MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve AK PARTİ İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın grupları, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in şahsı adına konuşmaları
54 26 168:171
2 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 32 103:107 120:121
3 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Başbakandan (6/1012), (6/1505), (6/1540), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün Başbakandan (6/944), (6/959); Devlet Bakanından (6/1067), (6/1154), (6/1464), İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın (6/576), (6/1333), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1025), Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin (6/1092) ve Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın (6/1340), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
58 43 178:186
4 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : (10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574) No.lu Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
60 61 832:836 867:868
5 Açıklamalar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların korunması ve kollanmasıyla ilgili sorumluluklarını yeterince yerine getirmediklerini ima eden ifadelerine ilişkin
60 61 840:841
6 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 89 129:130
7 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
70 107 205:206 231
8 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 469:474 484:485
9 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 59 952:953
10 Söz Alanlar SELMA ALİYE KAVAF (DENİZLİ) (DEVLET BAKANI) : Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
95 73 220:221