E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun üye sayısına, Genel Kurulun 14/10/2008 ve 15/10/2008 tarihli birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesine; çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine, gündemdeki sıralamaya; 295 ve 296 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonları Raporlarının görüşmelerinin Genel Kurulun 21/10/2008 tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle
29 5 260:261
2 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
29 6 353
3 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin açıklaması
31 21 533
4 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, toplumsal olaylarda ve dur ihtarlarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına göz yumarak yaralanma ve ölüm olaylarına yol açtığı ve bu suretle toplumsal barışı tehlikeye attığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) münasebetiyle
43 79 976:983
5 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Vize alımında yaşanan sorunlara (6/444), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ermenistan’da düzenlenen törende Türk Bayrağına yapılan saldırıya (6/690), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki iddialara (6/691) ve Dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına (6/799), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir anlaşmaya (6/903), Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Batı Trakya’da Türk anaokulları açılmasına (6/1186, 1187) ve Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, NATO Genel Sekreterinin seçimine (6/1323) ve Ermenistan politikasına (6/1324), ilişkin Dışişleri Bakanından, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk yapan bürokratlara (6/486), 2 Temmuz Sivas olayları davasına (6/865), Deniz Feneri davası dosyasının durumuna (6/1332), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına (6/587), İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere (6/597), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İnfaz ve koruma memurlarının özlük haklarına (6/628), Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının izlenmesine izin verilmediği iddiasına (6/714), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Uygulama imkanı kalmayan kanunların yürürlükten kaldırılmasına (6/819), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara (6/827), İnfaz koruma memurlarının özlük haklarına (6/858) ve Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına (6/1081), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gözaltına alınan bir kişinin ölümüne (6/1010) ve Tutuklu bir gazetecinin hücrede tutulmasına (6/1321) ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Çek alacaklılarının mağduriyetine (6/1019), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
45 91 221:231 233:234
6 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
50 6 641:643
7 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
51 9 277
8 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
51 9 270:272
9 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
51 10 430:431 440 445
10 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
52 14 304:306
52 16 747:752 758:762
11 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Çek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
54 29 909:911 925:926 939:940
12 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 507:515 528:529
13 Açıklamalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Abdi İpekçi Parkı’nda yaşanan olayların yasal platformda olup olmadığının ayrı bir tartışma konusu olduğuna ancak milletvekillerinin maruz kaldığı muamelenin tasvip edilemeyeceğine ilişkin
56 34 466
14 Gündem Dışı Konuşmalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, Yargıtaydaki boş üyelikler için seçim yapılamamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 46 683:688
15 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
66 88 977:978
16 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 93 827:829
68 94 162 202:203
68 96 549:554 558:559 560:561
17 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 97 752:753 780:784 795:796
18 Açıklamalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, şahsını ve Bakanlığını ilzam eden bir ithamda bulunduğuna ilişkin
69 102 411
19 Gündem Dışı Konuşmalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, Dünya Hukuk Günü’ne ve Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adalet Bakanlığının kamuoyuna yansıyan bazı uygulamalarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
75 133 108:112
20 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif ve Tasarıları münasebetiyle
76 137 56:61 94:97
76 138 329:332 350:352
21 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
76 138 386:387
22 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
84 28 89:94 122:126
84 29 227:229 303
84 30 444:446 450:453 541
23 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, şahsına sataşması nedeniyle
84 30 398
24 Açıklamalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, merhum Başbakan Adnan Menderes’in özel hayatına dair ifadelerine ilişkin
84 30 469
25 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;9 ve 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
86 36 819
86 36 860:864 878:879
26 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
89 49 365:366 370
27 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
89 49 353
28 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
89 50 587:589 629
29 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
89 50 634:639
30 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
90 51 184:185
31 Söz Alanlar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
92 61 291:295 323:326 344:346
92 62 467:469 499 503 552:553
32 Açıklamalar SADULLAH ERGİN (HATAY) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, komisyon görüşmeleri sırasında sorduğu soruları çarpıtarak tekrar sorduğuna, gerek hâkim ve savcı mülakatında gerekse unvanlı personel alım mülakatında sorulan sorulara ilişkin
92 61 368:370