E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 60 ıncı Hükümetin (II. Erdoğan Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 8 105:126
2 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 60 ıncı Hükümetin (II. Erdoğan Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 9 131:179 181
3 Tebrik Temenni Ve Teşekkür Konuşmaları RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanlar Kurulunun güvenoyu alması dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşması
1 11 233:234
4 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 60 ıncı Hükümetin (II. Erdoğan Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 11 231:233 235:244
5 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
7 29 73:90
10 39 83
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 88’inci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
19 94 147:149
7 Raporlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115) (S. Sayısı: 152)
20 102 537:542
8 Raporlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/152) (S. Sayısı: 189)
22 115 574:584
9 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
34 28 86:108
37 39 282
10 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 89’uncu yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
44 81 239:241
11 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İrtibat Subaylarına İlişkin Olarak Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri Arasında İmzalanan Anlaşma Muhtırasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın, İç Tüzük’ün 75’inci maddesine göre Hûkümete geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/951)
50 2 41
12 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın, İç Tüzük’ün 75’inci maddesine göre Hûkümete geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/952)
50 2 41
13 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yeni Zelanda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Yeni Zelanda Gıda Güvenliği Otoritesi Arasında Sağlık Hususlarında İşbirliği Konusunda Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın, İç Tüzük’ün 75’inci maddesine göre Hûkümete geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/953)
50 2 41:42
14 Genel Görüşme Önergeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : (Hükümet adına) Demokratik açılım konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin (8/11)- Okunması, - Ön görüşmesi, - Görüşmesi
51 12 742:743
15 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1003)
52 16 636
16 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Demokratik açılım konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin (8/11) görüşmeleri münasebetiyle
53 18 70:85
17 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1018)
53 22 637
18 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, 397 S. Sayılı Kanun Tasarısı’nın Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1023)
53 24 775
19 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
55 31 71:94
20 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Bütçenin kabulü nedeniyle teşekkür konuşması
58 42 79:80
21 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1076)
59 53 766:767
22 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1075)
59 53 766
23 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1074)
59 53 765
24 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
59 55 1127:1129
25 Teklifler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Ve 264 Milletvekilinin, 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine Dair (2/656) (S. Sayısı: 497)
66 88 861:863 870:910 911:915 916:943 944:951 952 953:955 956:957 957:974 975:984 984:988 989:992
26 Teklifler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Ve 264 Milletvekilinin, 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/656) (S. Sayısı: 497)
67 89 69:86 87:99 101:103 105:165 166:178 178:180
67 90 262:275 280:300 301 302:321 322:333 334:351 358:382 383:385 388:397
67 91 477:490 491:495 496:511 511:523 525:533 534:568 568:580
67 93 690:697 699:718 718:733 734:740 741 742:747 750:759 761:769 773:785 790:842 847:848 849:850
27 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 90’ıncı yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
67 92 625:628
28 Teklifler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Ve 264 Milletvekilinin, 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/656) (S. Sayısı: 497)
68 94 59:78 81:100 107:112 121:137 138:142 156:164 167:173 175:176 177:199 200:212
68 95 280:284 289:296 297:301 303:313 314:328 333:349 349:358 358:366 367:371 371:387 392:403 404:417 417:445
68 96 534:591 592:625 629:650 651:652
68 97 697:748 750:760 761:765 765:788 789:792 793:802 806:820 825:861 862:871
68 99 1046:1049 1058:1091 1092:1102 1102:1119 1120:1126 1126:1136
29 Teklifler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Ve 264 Milletvekilinin, 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/656) (S. Sayısı: 497 ve 497’ye 1’inci Ek)
69 100 28 34:38 42:58 59:61 61:82 82:109 110:121
69 101 168:224 225:230
69 102 268:279 284:286 288:310 311:319 324 325:331 332:338 340:349 352:358 365:367 370 378:397 399:411 411:418
69 103 495:510 515:516 516:521 521:536 541:549 551:558 559:574 577:614 617:625
30 Tasarılar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1219)
72 119 456
31 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezî Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2009 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
85 31 94:111
32 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;Tümü münasebetiyle
87 42 1079:1099
33 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Bütçenin kabulü nedeniyle teşekkür konuşması
87 42 1104
34 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İSTANBUL) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 91’inci yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
100 89 31:33