E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki-Cevizli-Beyşehir yoluna; Akseki-İbradı arasındaki yol genişletme ve yapım çalışmalarına, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof-Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik-Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinin doktor ihtiyacına; Bozüyük-Bilecik-Mekece karayolu istimlâk çalışmalarına; Bölgesel teşvik kapsamı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
2 2 240:246
2 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan’ın, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yapılan çalışmalara ve tam gün çalışma yasasının çıkarılmasının önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 2 204:208
3 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, Hekim ve sağlık personeli ihtiyacı, dağılımı ve özlük haklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 11 163:168
4 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirme programına alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
6 27 169:170
5 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü; Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları münasebetiyle
8 33 562:567 579:581
6 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
9 38 717 784:785
7 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 43 78:79 85:86
11 44 196:197 208:209 221 224 232
11 45 324:325 346 355:356 364:365 367:368
8 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kartların iptal edilmesine (6/149), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yeşil kart verilen kişilere (6/154), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu’ya Tıp Fakültesi kurulmasına (6/169), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Çin’den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığına (6/177), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir beldenin sağlık ocağı ihtiyacına (6/186) ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yeni açılacak Antalya Devlet Hastanesine (6/245), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
12 52 634:637 639
9 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
15 71 565:567 574:575
16 76 385:387 405:406 418:423
10 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
16 77 432:435
11 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; Rekabet Kurumu: Millî Prodüktivite Merkezi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi: Türk Akreditasyon Kurumu: Türk Standartları Enstitüsü: Türk Patent Enstitüsü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 34 166:170 185:188
12 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 37 939:940
13 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
38 45 144:145 154:156
14 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından (6/316), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından (6/338), İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır karakollarına ilişkin Millî Savunma Bakanından (6/366), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kamu kurum ve kuruluşlarının eczacılara olan borçlarına (6/368), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bir hastaneye (6/400) ve Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep’e sağlık kampüsü yapımına (6/424), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’de yeni bir devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağına (6/413) ve Niğde’ye yeni bir devlet hastanesi yapımına (6/556), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine (6/438), Eşdeğer ilaçlara (6/541), Teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara (6/542), Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine (6/703), Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının çoğalmasına (6/764) ve Hazır gıdaların sağlığa etkisine (6/765), Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da verilen yeşil kartlara (6/474), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine (6/480) Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Yeşil kart verilen kişilere (6/485) İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara (6/518) ve Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına (6/577), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Sözleşmeli personel istihdamına (6/522), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına (6/526) ve Manisa’daki sağlık personeli açığına (6/527), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Başhekim yardımcılarının sayılarına (6/538), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Adana’da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir olaya (6/653), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına (6/687), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
38 46 298:306
15 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : (10/6, 19, 36, 39, 41, 51, 103) No.lu Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle
41 63 79:84
16 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, Sağlık Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 74 303:309
17 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
44 87 1029:1031 1052:1054
18 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 910:919 926:928
19 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Maliye Bakanından (6/646); Sağlık Bakanından (6/834), (6/843), (6/847), (6/872), (6/873), (6/874), (6/875), (6/984), (6/986), (6/1149), (6/1150), (6/1151), (6/1213), (6/1214), (6/1251), (6/1580), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in (6/789), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/913), (6/955), (6/1147), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun (6/936), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın (6/967), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1172), (6/1222) ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1216), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
58 44 494:498 498:506 508:509
20 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak ilinin sorunlarına ve Türkiye’deki sağlık sistemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 44 473:475
21 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün Millî Eğitim Bakanından (6/661); Sağlık Bakanından (6/1171), (6/1232), (6/1347), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/989), (6/1182), (6/1215), (6/1250), (6/1252), (6/1253), (6/1315), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1218), (6/1269), (6/1270), (6/1305), (6/1406), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/1261), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/1266), Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın (6/1382), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1402) ve Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1418), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
58 46 742:748 750:751
22 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
58 47 933:936
58 48 968:970 986:988 993:995 1008
23 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
59 50 235:237 262
59 51 483:484
24 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İçişleri Bakanından (6/1059); Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, (6/1420) ve (6/1657), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/1441), Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (6/1489), (6/1490) ve (6/1491), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/1506), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1554), (6/1724), (6/1725) ve (6/1726), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın (6/1596), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in (6/1599), Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un (6/1603), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/1617) ve Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın (6/1672), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
72 117 41:52
25 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
72 118 319:322
26 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Devlet Bakanından (6/1084); Sağlık Bakanından (6/1754), (6/2139) ve (6/2140), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1423), Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (6/1482), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1727), (6/1993), (6/1994), (6/1995), (6/2004), (6/2047), (6/2073) ve (6/2121), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/1817), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/1915) ve (6/2102), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/1953), Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/1955), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/2003) ve (6/2020) ve Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/2096), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
78 2 76:84 87:90
27 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
80 13 427:428
28 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 35 645:652 662:663
29 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Millî Eğitim Bakanından (6/1142), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sağlık Bakanından (6/1699), (6/1772), (6/1775), (6/1776), (6/1780), (6/1824), (6/1825), (6/1832), (6/1869), (6/1900), (6/1940), (6/1963), (6/2015), (6/2101), (6/2155), (6/2159), (6/2179), (6/2188), (6/2189) ve (6/2210), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/2161), (6/2162), (6/2220), (6/2221) ve (6/2222), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/2166), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/2261), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/2269) ve Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un (6/2272) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
88 43 50:61
30 Açıklamalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açabilirdi ancak hukuk dışı müdahalelere prim vererek dosyayı sümen altı etti” sözlerine ilişkin
92 64 975:976
31 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 77 269:272
32 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
98 87 870:872 882:886 920