E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları münasebetiyle
47 108 558:559
2 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 22 680:682 697:698 715:717 724 727
3 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
57 37 54:58 64:68
4 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, AK PARTİ Grubu Başkanına sataşması nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
57 37 70
5 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/667) ve (6/1598), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/683), Van Milletvekili Özdal Üçer’in (6/715), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/732), (6/733), (6/948), (6/988), (6/1026), (6/1583) ve (6/1614), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun (6/779) ve (6/1035), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/900), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın (6/973), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1374), (6/1568) ve (6/1569), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1408), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/1412), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1417), (6/1421), (6/1471), (6/1472), (6/1653) ve (6/1666), Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (6/1499) ve (6/1502), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in (6/1565), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1597) ve Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/1639), sözlü soru önergeleri münasebetiyle
59 52 626:632 636:637
6 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakandan (6/1207); Millî Eğitim Bakanından (6/1229) ve (6/1352), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/756) ve (6/1343), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/815), (6/891), (6/892), (6/893) ve (6/1075), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/941), (6/1129), (6/1137), (6/1170), (6/1258), (6/1267) ve (6/1291), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın (6/974) ve (6/975), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/987), (6/1027), (6/1028) ve (6/1037), Van Milletvekili Özdal Üçer’in (6/994), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/1062), (6/1097) ve (6/1109), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1096) ve (6/1314), Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın (6/1104), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1219), (6/1271), (6/1272) ve (6/1303) ve Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un (6/1234), sözlü soru önergeleri münasebetiyle
62 67 458:466 469:470
7 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
64 77 617:619
64 78 713:714
8 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
65 80 324:325 346:348 365:366 383:385
65 81 422:423 440:442
9 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Devlet Bakanından (6/914); Millî Eğitim Bakanından (6/1413), İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Başbakandan (6/1660), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakandan (6/1469); Millî Eğitim Bakanından (6/1426), (6/1473), (6/1650), (6/1654) ve (6/1658), Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (6/1494), (6/1495), (6/1496), (6/1497), (6/1498), (6/1500) ve (6/1501), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/1503), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1550), (6/1551), (6/1806) ve (6/1807), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1638), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/1703), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/1748) ve Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in (6/1755) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
65 82 589:595 597:598
10 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
65 82 614:616
11 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
66 84 99:101
66 86 553:554 570:571 583:585 603:604
66 87 674:676 695:696 719:720 724:725
12 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
66 88 946:948
13 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 89 90:91
14 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Millî Eğitim Bakanlığının, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ilköğretim ve liselerde tek tip kıyafet uygulaması yerine serbest kıyafete geçmeye hazırlanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 106 46:48
15 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
70 106 49
16 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Millî Eğitim Bakanlığının, önümüzdeki eğitim- öğretim döneminde ilköğretim ve liselerde tek tip kıyafet uygulaması yerine serbest kıyafete geçmeye hazırlanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 106 46:48
17 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
70 111 838:842 848:850 851:852 865:866 872:874 884:885
18 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
71 112 39:41 57:58
19 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
74 131 1027:1028 1034:1036 1051:1052
20 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
75 133 203:206
21 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 20 330:332
22 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;13’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
87 38 256:267 272:275
23 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Devlet Bakanından (6/1168), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakandan (6/2136); Millî Eğitim Bakanından (6/2089), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1652) ve (6/1921), Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in (6/1816), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1829), (6/1833), (6/1870), (6/1875), (6/1877), (6/1895), (6/1898), (6/1937), (6/1960), (6/1971), (6/2016), (6/2023), (6/2025), (6/2184) ve (6/2190), Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in (6/1849), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1948) ve (6/1952), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/2001), (6/2002), (6/2007), (6/2055), (6/2056), (6/2057) ve (6/2058), Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in (6/2086), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/2093) ve (6/2151), İzmir Milletvekili Kamil Erdah Sipahi’nin (6/2104) ve Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/333), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
88 46 535:545 548:549
24 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Eskişehir’de özel eğitim değerlendirme kurulu faaliyetlerine ilişkin sözlü soru önergesi 6/1816 ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı
88 46 522 535:549
25 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
93 67 521:525 534:535
93 68 631:632 635
26 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 78:80
27 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, yükseköğretime geçiş sınavına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
98 87 838:841
28 Açıklamalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, yükseköğretime geçiş sınavıyla ilgili soruşturmanın idari açıdan da tamamlanıp neticeye bağlanmasına, Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, yükseköğretime geçiş sınavıyla ilgili idari soruşturma yürütülmekteyken Cumhurbaşkanının, Millî Eğitim Bakanının telkin ve tavsiyede bulunamayacağına, Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, son zamanlarda ÖSYM’de özellikle, tüm sınavlarda kopya ve şifreleme olmasının sorumlusunun Hükûmet olduğuna. İstanbul Milletvekili Ünal Kacır’ın, yükseköğretime geçiş sınavına ait basına verilen kitapçığın şifreli olarak hazırlanmasının yönetime yönelik bir komplo olabileceğine ve bu yönde araştırma yapılmasına, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas’ın, yükseköğretime geçiş sınavını tartışarak çocuklar üzerinden siyaset yapmanın etik olmadığına ve İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, yükseköğretime geçiş sınavına dair Cumhurbaşkanının, sayın bakanların ve sayın başbakan yardımcısının “Orada bir şey olmamıştır.” demelerinin yargıya açıkça müdahale olduğuna, ilişkin açıklamaları dolayısıyla
98 87 846:847