E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
6 26 9:13
2 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; Cumhurbaşkanlığı; Sayıştay Başkanlığı; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 30 59:60
3 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 33 499:504 515:516
4 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, SHÇEK’in bazı arsalarına ve Sevgi Evleri projesine (6/329) ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 58 567:569
5 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir değişikliğe (6/201) ve Bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmediğine (6/204) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
13 58 565:566
6 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 758:759
7 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımızın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 75 172:175
8 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 86 934 944:945
9 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Türkiye’nin demografik yapısına ve olası senaryolara göre projeksiyonlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 91 879:884
10 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, ülkemizdeki çocuk istismarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 14 605:607
11 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Özürlüler İdaresi Başkanlığı: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 31 593:599 610:611
12 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifleri münasebetiyle
39 55 299:300
39 56 496:498 503:505 518:519 532:533 545:546
40 62 156:157
13 Teklifler NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ve 25 Milletvekilinin, Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi: Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin, Kadın Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; KadınErkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifine İlişkin (2/211, 2/112, 2/311) (S. Sayısı: 328)
39 55 270:303
39 56 488:507 508:547
40 62 131:157