E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
44 85 845
2 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 102 670:672
3 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, yeni teşvik kararlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
47 105 21:23
4 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Maliye Bakanından (6/544); Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/757), (6/835), (6/866), (6/930), (6/1106), (6/1107), (6/1212) ve (6/1316); Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, (6/807), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/820), (6/1134) ve (6/1185), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/954), (6/1089), (6/1152) ve (6/1289), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/1050), (6/1110), (6/1112), (6/1113), (6/1122), (6/1230), (6/1233) ve (6/1327), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/1388) ve (6/1389) ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın (6/1436), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
51 8 59:74
5 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
54 27 381:384
6 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
57 38 280:286 297:299
7 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 63 214:215
8 Açıklamalar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında geçen iddialara ilişkin açıklaması
61 63 223:224
9 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
63 70 280:283
63 71 448:450
63 72 636:637 663 665 677
10 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, TARİŞ ve tarım satış kooperatifleri birliklerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
63 70 221:223
74 128 197:199
11 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Uygulanan iç ve dış politikalarda Hükûmet Programı’nda verdiği sözleri yerine getirmediği, ekonomik ve sosyal sorunları çözmede başarılı olamadığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/12) ön görüşmeleri münasebetiyle
73 123 243:249
12 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
74 128 197:199
13 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Devlet Bakanından (6/1087); Başbakandan (6/1281), (6/1290) ve Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/1839), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakandan (6/1293), (6/1294), (6/1320) ve (6/1397), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakandan (6/1350), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Başbakandan (6/1414) ve (6/1415), Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/1584), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1593), (6/1619), (6/1800), (6/1805), (6/1986), (6/2052) ve (6/2053), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1665), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1715), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1787), (6/1868) ve (6/1894), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/2022) ve Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in (6/2077), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
79 8 241:248 250
14 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
87 37 134:139 151:152
15 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, Türkiye İş Kurumu ile KOSGEB’in iş birliğiyle girişimcilere verilen hibe ve kredi desteklerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 43 24:28
16 Açıklamalar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, gündem dışı konuşmalara cevap veren 2 bakanın Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91’inci yıl dönümü nedeniyle Valilik uygulamalarına değinmemesine ilişkin açıklaması dolayısıyla
88 43 28
17 Söz Alanlar NİHAT ERGÜN (KOCAELİ) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
97 83 672:673