E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
45 96 890 899:900 906:907
2 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 108 534:535
3 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Millî Savunma Bakanından (6/493); Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun Millî Savunma Bakanından (6/520); Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın Millî Savunma Bakanından (6/828), Bayındırlık ve İskân Bakanından (6/1083), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Millî Savunma Bakanından (6/1192) ve (6/1193); Bayındırlık ve İskân Bakanından (6/1177), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın Millî Savunma Bakanından (6/1398), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/634), Van Milletvekili Özdal Üçer’in (6/771), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/782), (6/961), (6/1048), (6/1121), (6/1295) ve (6/1465), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/1126), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1200) ve Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1422), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
50 3 325:332 334:335
4 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin ilinde 23 Eylülde meydana gelen feyezan ve heyelana ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 5 473:474
5 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
57 38 286:291 299
6 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
58 45 643
7 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
62 65 40:42 60:61
62 66 230:232
8 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
70 108 366:367 383 397 408
70 109 538
70 110 680 693:694 706 713 736:737
9 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
72 118 343:344 371:372 393:394 413
10 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
72 119 467:468
72 120 563:564 586 607:608
11 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
82 21 551:553 568:569
12 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
86 36 797:802 817
13 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın konuşmasında adı geçen Cihan Gündüz’e ilişkin açıklaması
90 53 536
14 Söz Alanlar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
90 53 548:549 574:575 583
15 Açıklamalar MUSTAFA DEMİR (SAMSUN) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın konuşmasında adı geçen Cihan Gündüz’e ilişkin
90 53 536