E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 26 52:56 61:63 72:73 85:86 95:96 102:103 120 125:127 131:132 137 141
6 27 208 220 227:230 231:232
2 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; Tütün, Tütün Mamûlleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu; Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 32 359:364 370:371
3 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un uygulamalarından kaynaklanan olumsuzluklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 63 275:280
4 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 68 145:147 150:151 153 155 165 172:173 177:181
5 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 82 303:304
6 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 121 529 532
7 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın ve Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, A Millî Futbol Takımımızın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği başarıya ve maç sonrası meydana gelen üzücü olaylara ilişkin gündem dışı konuşmaları ve Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın aynı konuda açıklaması dolayısıyla
23 121 453:456
8 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
26 138 527:528
9 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
30 10 154 160:161
10 Açıklamalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül’ün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 60’ıncı yıl dönümüne, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın İnsan Hakları Günü’ne ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmalarının 74’üncü yıl dönümüne, ilişkin açıklamaları dolayısıyla
33 26 668:672
11 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne ve İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 74’üncü yıl dönümüne, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
33 26 669:672
12 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü: Devlet Personel Başkanlığı: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı: Diyanet İşleri Başkanlığı; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 30 338:341 346:347
13 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
44 84 692 701 713
14 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
59 55 1076:1077