E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
2 4 351:353 355:356
2 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 35 53:58 64:66
3 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama işlemlerinde uygulanan KDV oranının yüzde 18’e çıkarılmasının üretim üzerindeki olumsuz etkilerine; Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne ilinin ekonomik sorunlarına ve Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney’in, Teşvik Kanunu ve uygulamalarındaki sorunlara ilişkin gündem dışı konuşmaları münasebetiyle
11 46 431:432 434:436 438:443
4 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Süpermarket ve hipermarketlere (6/142) ve Esnaf ve sanatkârların kredi kullanımında yaşadığı bir soruna (6/166) ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, sanayi ve ticaret sektörlerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine (6/254), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
11 46 455:462 464:467
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama işlemlerinde uygulanan KDV oranının yüzde 18’e çıkarılmasının üretim üzerindeki olumsuz etkilerine, Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne ilinin ekonomik sorunlarına ve Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney’in, Teşvik Kanunu ve uygulamalarındaki sorunlara, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
11 46 431:432 434:436 438:443
6 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 697
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 71 484:495
8 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi uygulanan illere (6/270), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine (6/291), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına (6/332), Sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş dünyasına etkilerine (6/336), Büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı sorunlara (6/422), İplik ithalatının yerli iplik ve pamuk üreticilerine etkisine (6/456), Hipermarketlerin çalışma saatleri ve yerlerine (6/458) ve Tekstil ve hazır giyim sektöründeki sıkıntılara (6/684), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki küçük esnafın sorunlarına (6/375), Gaziantep’in teşvik kapsamına alınmasına (6/376) ve Gaziantep Organize Besi Bölgesine (6/500), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Şeker Fabrikasının alacaklı çiftçilere verdiği küspe bedeli fişlerine (6/395), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Borçlu esnafın desteklenmesine (6/477), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray Organize Sanayi Bölgesine (6/665), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına (6/727) Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tekstil sektörünün sorunlarına (6/731) ve Niksar Organize Sanayi Bölgesine (6/745), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Demir fiyatlarının artışına (6/742), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
23 118 77:82 84:85
9 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 118 14:15
10 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’in sanayisi ve sanayi esnafının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 126 183:185
11 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
29 6 407:408 419:420
12 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
29 7 476:479 490:491 502:504 513:515 523:525 534:535 543:545
13 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
33 23 138:140
33 26 763:765
37 41 666:668 681:685 696:698 703 711:714 720
14 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
33 25 508
15 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sağlık Bakanlığı: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; Rekabet Kurumu: Millî Prodüktivite Merkezi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi: Türk Akreditasyon Kurumu: Türk Standartları Enstitüsü: Türk Patent Enstitüsü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 34 170:179 189:190
16 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
38 47 464:467
38 48 584:586 605:607
17 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
38 47 410:411 422:423 435:436
18 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
43 74 331:335
43 77 767:769 780:781 790:791
43 78 862:864 875:876 886
44 80 32:33 37
19 Söz Alanlar MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 107 358:361