E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yaş sebze meyve ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 14 404:408
2 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın fındık üreticilerinin alacaklarının ödenmesine ilişkin Başbakandan (6/168); TMO’nun fındık alımına (6/164); Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kuraklık kapsamına alınan illere (6/10); Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in çiftçilere yapılan “kuraklık yardımı”na (6/19); Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün işsiz ziraat mühendislerine (6/147); Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun kuraklıktan etkilenen ayçiçeği üreticilerinin desteklenmesine (6/161); Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın kuraklıktan etkilenen sebze ve meyve yetiştiricilerinin desteklenmesine (6/162); Sulama kooperatiflerinin borçlarına (6/170); Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine (6/167); ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
4 19 477:484 486:488
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kaçak hayvancılığa, Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümüne, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
4 19 448:451 453:457
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in, Harran Ovası’nda ürün deseninin çeşitlendirilmesinin önemine, İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ülkemizde yaşanmakta olan kuraklığın tarım alanlarında yarattığı sıkıntılara ve çiftçilerin içine sürüklendiği olumsuzluklara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
5 25 570:576
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un hayvancılık ve mermercilik sektöründe yaşadığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
6 26 15:19
6 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 35 111:115 123
7 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
12 50 423:424
8 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, kuş gribine ve 2008 yılı başında uygulanmaya başlanan kırmızı ette KDV oranına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 60 13:16
9 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sanayi sitelerinin elektrik tarifesindeki değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından (6/181), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman’daki bazı köylerin ÇATAK kapsamına alınıp alınmayacağına (6/183), Gıda ürünlerinde üretimden tüketime kadar oluşan fiyata (6/320), Hayvancılık politikasına (6/321) ve Arıcıların desteklenmesine ve bal tüketicilerinin korunmasına (6/350) ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından, Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından (6/188), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/205), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, hayvancılık teşvik primlerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/238), Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, serbest veteriner hekimlerin hak ediş bedellerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/242), Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ın bazı köylerindeki toprak tuzlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/249), Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Hazine arazilerini işleyen çiftçilere doğrudan gelir desteği ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/251), Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/265), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’nın bazı köylerinde sebze ve meyvelerde görülen kurumanın sebeplerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/281), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, organik tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/335), İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, AB fonundan yararlanacak çiftçilere ve Türk çiftçisinin rekabet gücünün artırılmasına (6/357) ve İzmir’deki ziraat mühendislerine ve yeterli teknik personel sayısına (6/359) ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Antep fıstığı ürününün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/361) ve İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/365) sözlü soru önergeleri münasebetiyle
14 63 302:308 312:314
10 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 70 427:428
11 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, balıkçıların sorunlarına ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, dane mısır üreticilerinin destekleme primlerine ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
16 78 564:568
12 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
16 79 801:804 814:816
17 82 261:262 277:278
13 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, tarımsal desteklemelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 88 249:251
14 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 90 550:553
15 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Dünya Veteriner Hekimleri Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
19 95 177:179
16 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 27 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektöründeki desteklemelerin zamanında ödenmemesi veya kaldırılması, girdilerdeki artışlar ve ürünlerdeki düşük fiyat oluşumu sonucu üreticilerin, temel gıda maddelerinde meydana gelen aşırı fiyat artışları ile de halkın mağduriyetine sebep olduğu, TMO’nun yönetiminde ve tarım politikalarında görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) münasebetiyle
19 96 456:460
17 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
20 105 982:986
18 Raporlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/147) (S. Sayısı: 184)
22 112 34:43
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Güneydoğu Anadolu’nun tarım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 115 567:570
20 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ve Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman’da görülen kuraklığa bağlı olarak hububat üretiminde ortaya çıkan zarara ve çiftçilerin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
22 116 737:741
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, ülkemizde tarımsal üretimde ve tarımsal ürün pazarlamasında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 122 661:664
22 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, buğday hasadı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımına ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, hasat mevsiminde çiftçilerin durumuna, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
25 130 19:24
23 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova tarımının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in Sivas’ın Gemerek ve Hafik ilçelerindeki kuraklığa ilişkin açıklaması dolayısıyla
26 137 277:279 281:282
24 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’ne, Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Karadeniz Bölgesi fındık üreticilerinin sorunlarına ve Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, tarımdaki gübre destekleme politikalarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
29 8 590:594
25 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili İsmail Göksel’in, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü’nün (FAO) 2008 yılını Dünya Patates Yılı ilan etmesine, patates üreticilerinin ve tarımın sorunlarına, Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hayvan ihalelerine ve bu yolla kooperatiflere verdiği desteklere ve Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Ergene Nehri’nin kirliliği ve Trakya üreticisinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
30 10 134:144
26 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Kemalpaşa’daki kiraz üreticilerinin sorunlarına ve Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Trakya’daki çiftçilerin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
30 13 481:485
27 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, mısır ve yer fıstığı üreticilerinin sorunlarına ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, süt üreticilerinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
30 15 740:743
28 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yapılan konuşmalara cevaben
31 18 158
29 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, mısır ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 18 155:157
30 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere (6/382), Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere (6/383), Pirinç ithalatı kontrol belgelerine (6/707), Gübre fiyatlarındaki artışa (6/747), Gübrelerin denetimine (6/831), Gıda katkı maddelerinin menşeinin belirtilmesine (6/832) ve Kümes hayvancılığında dezenfektan madde seçimine (6/840), Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Artan gübre fiyatlarına (6/397), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Gübre fiyatlarındaki artışa (6/423), Dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında yaşanan sorunlara (6/650), TMO’nun çeltik satışlarına (6/700), Ucuz gübre teminine (6/709) ve TMO’nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya (6/770), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kayısıda çiçek döneminin sigorta kapsamı dışında tutulmasına (6/432), Kayısı üreticilerinin zararının tarım sigortasından karşılanmamasına (6/688), Kayısıdaki zararın tarım sigortasından karşılanmamasına (6/759) ve Kayısı Festivalindeki yemek duasına (6/917), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Buğday ithalatına ve gümrük vergisine (6/482) ve Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesine (6/932), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO’ya bağlı bölge müdürlüğü olup olmadığına ve bir kadroya (6/539), TMO’nun buğday ithalatına (6/636), TMO’nun buğday ithalatının etkilerine (6/637), Buğday ve çeltik üretiminin artırılmasına (6/638), TMO’nun çeltik satışlarına (6/639), TMO’nun pirinç satışına (6/640) ve İthal pirincin niteliğine (6/642), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Buğday stoku ve un fiyatlarına (6/550) ve Gaziantep’te fıstık ve zeytinin kuraklık kapsamına alınmasına (6/956), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’da meyve üreticilerinin desteklenmesine (6/750) ve Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Çiftçilerin kredi kullanımına (6/851), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
31 19 344:352 355:357
31 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 20 437:439
32 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
32 22 64:65 75:76 82:83 91:92 100:102 106:107 108:109
33 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
33 24 283:286 288:290 292:294
34 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 888:893 905:906
35 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, 2009 bütçesinde tarımsal destekleme ödeneklerinin kısılmasına ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, 10 Ocak 2009’da kutlanan tarımsal öğretimin 163’üncü yılına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
37 43 951:953
36 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, 10 Ocak 2009 tarihinin Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 163’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması ve Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bazı uygulamalarına ve Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Tarım Haftası’na, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
38 45 92:94
37 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, narenciye üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 48 561:563
38 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 53 18:20
39 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, karkas et fiyatlarına (6/403), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Koyunculuk projelerine (6/406), Temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa (6/624), Arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa (6/630), Büyükbaş hayvan desteğine (6/631), Ürün desteklemelerinin açıklanmasına (6/652), Çiftçilere verilen desteklemelere (6/663), Kapalı sistem sulamaya (6/664), Arı yetiştiricilerinin desteklenmesine (6/675), Süt inekçiliğinin desteklenmesine (6/677) ve Tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına (6/702), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gıda üretim yerlerinin denetimine (6/420), Suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere ödenmesi gereken prime (6/421) ve Kenelere karşı ilaçlı mücadeleye (6/846), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek üretimine (6/427) ve Kardelen çiçeklerinin korunmasına (6/627), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik primlerine (6/442) ve Zarar gören çiftçilerin desteklenmesine (6/711), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Transgenik tohum çalışmalarına (6/459) ve Dane mısır destekleme primine (6/548), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kırklareli Tarım İl Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına (6/531), TMO çalışanlarının sağlık sorunlarına (6/540), Kırsal Kalkınma Programı projelerine (6/641) ve Bir ilacın alım ihalelerine (6/760), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Fındık ithalat iznine (6/534) ve Bal ithalatına (6/537), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hayvansal üretimin desteklenmesine (6/567), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan (6/594); Çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına (6/595), Mısır destekleme primine (6/603) ve Çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına (6/785), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Mevsimlik işçilerin taşınmasına (6/671) ve Kuraklığa yönelik önlemlere (6/803), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere (6/752), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 53 39:47
40 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
39 53 52:53
41 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bazı uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 82 289:295
42 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çukurova’da yaşanan sel felaketi nedeniyle çiftçilerin uğramış olduğu zararlara ilişkin gündem dışı konuşması ile Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın, aynı konuda açıklamaları dolayısıyla
44 88 1099:1101
43 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 89 12:16
44 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın, arıcılık ve Kafkas ırkı arıların korunması ve geliştirilmesine, Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, fındık üreticilerinin sorunları, Ordu çevre yolu ve Or-Gi Havaalanı Projesi’ne ve Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, ayçiçeği üreticilerinin sorunları ve bu sorunların çözüm yollarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
45 97 1017:1019
45 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, hububatta yeni hasat döneminde çiftçilerin sorunları ve çözüm önerilerine ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, çiftçilerin sorunları ve Hükûmetçe açıklanan 2009 yılı buğday fiyatlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
46 101 394:396
46 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/649), (6/651), (6/676), (6/904), (6/1061) ve (6/1256), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın (6/699), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/833), (6/1052), (6/1438) ve (6/1455), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/877), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/1085), Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un (6/1178) ve (6/1379), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1198), (6/1354), (6/1372) ve (6/1373), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1240) ve (6/1358), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
50 6 616:621 623:624
47 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili yayınladığı yönetmeliğe ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 12 727:732
48 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 21 504:505
49 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbul’da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
53 21 552:555 563:564 570:571
50 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yer fıstığı üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
53 21 482:485
51 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
54 30 1070:1072 1089 1131:1132
52 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 836:841 849:851
53 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Başbakandan (6/1504); Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/878), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Maliye Bakanından (6/674); Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/678), (6/854), (6/901), (6/926) ve (6/1115), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/708), (6/922), (6/1033), (6/1091) ve (6/1334), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un (6/725), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/744), (6/808), (6/839), (6/844), (6/985), (6/1054), (6/1055), (6/1056), (6/1057), (6/1058), (6/1188), (6/1189), (6/1191) ve (6/1515), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/761) ve (6/927), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/809), (6/830), (6/860), (6/1071) ve (6/1079), Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/945), (6/977), (6/978) (6/979) ve (6/980), Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin (6/1042), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1044), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1124), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/1225) ve Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1404), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
60 61 817:825
54 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, son günlerde yoğun yağışlardan dolayı, Edirne’de, Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinin taşarak çevrede sebep olduğu felaketlere ilişkin açıklaması dolayısıyla
60 61 753:755
55 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya’da 8 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 61 753:755
56 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 64 316:319
57 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
64 74 54:58 65:67 79:81
64 75 237:239 263:264
58 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Niğde Milletvekili Mümin İnan,Elâzığ Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya veŞırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya’da meydana gelen don afetine ilişkin açıklamaları dolayısıyla
64 76 369:371
59 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya’da meydana gelen don afetine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
64 76 369:371
60 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuşmasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla ilgili değindiği bazı hususlara ilişkin açıklaması
68 98 975:976
61 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
69 102 359 361:364
62 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, konuşmasındaki “AK PARTİ İktidarı döneminde tarımda üretimin durduğu, tarım ürünlerinin ithal edilir hâle geldiği” şeklindeki ifadelerine ilişkin açıklaması
69 103 614:616
63 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
70 107 215:217
64 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hububat alım ve ödemelerinde hiçbir sorun olmadığına ve İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Toprak Mahsulleri Ofisinde meslekten atıldığını söylediği sivil savunma görevlisine ilişkin
70 110 666
65 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, 2010 yılı hububat hasat döneminin başlaması ve üreticilerin beklentilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 110 659:662
66 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ithal et ve et üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 112 11:14
67 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, hububat üreticisinin sorunlarına ve Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Çukurova’da hububat hasadının başlamasıyla birlikte karşılaşılan sorunlara, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
71 113 133:137
68 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı GÜBRETAŞ’ın, bir konsorsiyum ile İran’da özelleştirme yoluyla satın aldığı gübre fabrikasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 114 472:475
69 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı münasebetiyle
71 115 760:764 771:773 792:794 916:918 923:924
71 116 986:988
70 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Isparta ve çevresinde aşırı yağışlardan etkilenen çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
74 128 203:207
71 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
75 133 113:115
72 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, tütün üreticilerinin sorunlarına ve Muş’ta üzüm üretiminin geliştirilmesi gerektiğine,Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tütün üreticilerinin sorunlarına ve Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı ilçelerindeki üzüm üreticilerinin desteklenmesi gerektiğine,Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, et ve besi danası ithalatına,Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, çekirdeksiz üzüm üreticilerinin desteklenmesi gerektiğine,Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin ilindeki üzüm üreticilerinin sorunlarına ve domateste ortaya çıkan yeni bir hastalığa,Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, başlayacak olan fındık hasadına ve fındık sektörünün serbest piyasaya terk edildiğine veİzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci’nin, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası’nın uygulanmamasına,ilişkin açıklamaları dolayısıyla
75 136 931:936
73 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki tütün üreticilerinin sorunlarına ve Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, üzüm üreticilerinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
75 136 931:936
74 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Hükûmetin fındık politikasına ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta haziran ayında meydana gelen sel ve dolu afetine ve Yozgat çiftçisinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
76 137 18:26
75 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne ve Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın, Güneydoğu Anadolu Projesi’ndeki gelişmelere, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
79 8 208:212
76 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
79 9 388:393
77 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova’da tarım sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
81 16 283:285
78 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Devlet Bakanından (6/1118); Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/1381) ve (6/1467), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Başbakandan (6/1789); Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/1123), (6/1537), (6/1546), (6/1558) ve (6/1743), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/1127), (6/1164), (6/1385), (6/1439) ve (6/1440), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/1206), (6/1621) ve (6/1622), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakandan (6/1795) ve (6/1890); Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/1249), (6/1581), (6/1582), (6/1589), (6/1592), (6/1618), (6/1797), (6/1798) ve (6/1799), Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/1286), (6/1556) ve (6/1585), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1427), (6/1428), (6/1610), (6/1611), (6/1855) ve (6/1883), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1437), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/1461), (6/1606), (6/1607) ve (6/1608), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1850) ve (6/2150) ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1861) ve (6/1865), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
82 19 125:132 135:137
79 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
86 36 802:812 817:819
80 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, ülkemiz hayvancılığının güncel sorunlarına ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
90 53 506:514
81 Açıklamalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, süt üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklaması dolayısıyla
90 53 506:514
82 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uyguladığı tarımsal politikalarla çiftçileri işsizliğe ve yoksulluğa ittiği, kırmızı et fiyatlarında yükselişe neden olduğu, tarımsal üretimi ve üreticileri desteklemek yerine ithalatı teşvik ederek görevinin gereklerine aykırı davrandığı iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/13) ön görüşmeleri münasebetiyle
93 66 276:283
83 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
95 72 72:76
84 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, son günlerde süt fiyatlarında meydana gelen düşüş ile üretim ve pazarlama sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
95 72 12:14
85 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Trakya çiftçisinin sorunları ve Ergene Havzasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
98 85 209:211