E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 19 503:505 512 521
4 20 728 787
2 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 20 803:805 809:812 823:826
5 21 51:53 61 66:68
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, esnaf ve sanatkârların içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 20 715
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Konyaaltı Plajı’nın Konyaaltı Belediyesinden alınarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlanmak istenmesi ile Belek Ormanları’ndaki ağaç katliamına ve Finike’deki mermer ocağının çevreye verdiği zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 21 14:15
5 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 25 612 649:650 651:652
6 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
6 28 293:295 308:310 329:331 349:350 374:375 389:390 403:404 406
7 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
6 28 334:335
8 Açıklamalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun konuşmasında geçen bir ifadeyle ilgili açıklaması
7 29 99
9 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 36 223:227 239:241
10 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Tanık Koruma Kanunu Tasarısı münasebetiyle
10 42 486:487 498
11 43 50:51
11 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 45 319:320
12 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
11 46 482:485 494:495 521:522
11 47 720 725 739:740 770:772 786:788
12 48 28:29 45:46 62:63 87:88 91:92
12 49 232:236 256:258
12 50 351:354 373:375 378:379 399 401:404 428 443:444
12 51 497:498 514:515 536:537
12 53 798
13 Açıklamalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü beyanlarda bulunduğu iddiasına ilişkin
11 47 775
14 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
13 55 167:168
15 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da idare ve vergi mahkemesi kurulup kurulmayacağına (6/182) ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bölge istinaf mahkemelerine (6/283) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
13 58 561:564
16 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül’ün ve İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na girişinin 71’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
13 58 536:538
17 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 786:787 793 813:815
18 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : (10/ 6, 19, 36, 39, 41, 51, 103) No.lu Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerinin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
14 63 326:327
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilişinin 82’nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 65 508:511
20 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/24) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/32) münasebetiyle
15 72 626:628
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 75 167:170
22 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/44) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/37) münasebetiyle
17 81 47:48
23 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/116) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/38) münasebetiyle
17 84 495:496
24 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
18 90 647
25 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Turizm Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 90 556:559
26 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
19 96 488:490 504:505 527:529 543:544
27 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 9 milletvekilinin, Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi’nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/90) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/52) münasebetiyle
21 109 631:632
28 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Kürt sorununun çözümüne ve iş kazalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
21 109 602:603
29 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 113 311:312
30 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 117 895:896 922:923
31 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, İşkenceye Karşı Mücadele Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 117 872:874
32 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 122 721:722
33 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 30 Haziran Emekliler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 124 901:903
34 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Dünya Hukuk Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 129 645:647
35 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne ili Uzunköprü ilçesi Çakmak Barajı’nın yapımıyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 132 375:376
36 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 134 750 757
37 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
26 137 328 336 337
38 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, TRT Antalya Radyosunun kapatılmasına ve Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova ve Adana’daki narenciye üreticilerinin sorunlarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
29 6 343:344
39 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
29 6 351:352 363:365 373:374
40 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı münasebetiyle
32 22 134:137
33 23 18:20 33:35
33 25 436:438 448:449 454 486 496
33 26 684:685 698:699 710 713 731:732 746:748
41 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği: Adalet Bakanlığı: Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Yargıtay: Danıştay: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 35 480:486 503:505
42 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Silopi ilçesinde HADEP ilçe Başkanı Serdar Tanış ve Başkan Yardımcısı Ebubekir Deniz’in kayboluşlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 46 276:277
43 Açıklamalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Adli Tıp Kurumunun sorunlarına ilişkin açıklaması dolayısıyla
38 51 916
44 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Adli Tıp Kurumunun sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 51 912:915 916
45 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 83’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 58 627:629
46 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, cezaevlerindeki sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 59 843:844
47 Söz Alanlar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
40 61 57:63 68:70
40 62 164:165 198:199
48 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ALİ ŞAHİN (ANTALYA) (ADALET BAKANI) : Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Silivri L Tipi 4 ve 5 no.lu Cezaevi müdürlerinin görevden alınmalarına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
43 73 117:123