E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 21 528:529
2 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
54 25 74 78
3 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
55 31 13:29
4 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 13’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
57 38 358:362 367:368
5 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 39 402:403 411:412 419:421 434:435 447:448 474:475 492:494 515:516 529:530 548:549
57 40 684:686 696:699 710:712 728:730 740:742 777:778 788:790 800:802
57 41 825:827 844:846 888:889 897:898 910:911
6 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
59 53 774:776 791:793 855:857 879:880 884 901 905
7 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Bazı milletvekillerinin, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
59 53 813:814
8 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Millî Eğitim Bakanından (6/705); Maliye Bakanından (6/1036), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/741), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/769) ve (6/783), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/810), (6/886), (6/887) ve (6/1073), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in (6/880), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/976), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın (6/996), Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın (6/1000), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/1045) ve (6/1131) ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun (6/1128), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
61 64 354:358 361
9 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (6/885); Maliye Bakanından (6/1752), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından (6/1721); Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (6/1722); Maliye Bakanından (6/1623) ve (6/1720), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1005), (6/1006) ve (6/1017), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/1039), (6/1047), (6/1279), (6/1284), (6/1326) ve (6/1348), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/1195), Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (6/1202), (6/1204), (6/1205), (6/1452), (6/1453) ve (6/1454), Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un (6/1223), (6/1667) ve (6/1670), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1369), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1516), (6/1591), (6/1685), (6/1841) ve (61842), Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın (6/1600), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1784) ve (6/1867), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/1791) ve Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1885), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
64 76 415:421
10 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
75 135 781:784 798:800
75 136 1037:1040
11 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
76 139 727:729 753:754 800:802
12 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Sayıştay Kanunu Teklifi münasebetiyle
83 23 134:136
13 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezî Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2009 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
85 31 14:31
14 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;14’üncü tur görüşmeleri ve maddeleri münasebetiyle
87 39 423:434 439:442 457:459 469:470 482:484 494:495 507:509 518:520 530:532 543:544
87 40 576:577 595:596 609:610 622:623 635:636 643 707:708 719:721 731 737:738
87 41 822:824 835:836 851:852 862:863 875:876 888:890 903:904 911 915 918 931:933
15 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
90 53 629:630
16 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle (*Açılmasına karar verilen kapalı oturumdaki konuşması
91 58 791:792 795 865:866
17 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, konuşmasında Hükûmete sataşması nedeniyle
91 58 791:792
18 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle (17, 57, 76, 77, 78, 100, 122, 125 ve 179’uncu Maddelerinin Tekriri Müzakeresi
93 65 178 202
93 65 51 64 202
19 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (MALİYE BAKANI) : D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ve Anılan Anlaşmanın Ekini Oluşturan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kurallarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 95:97