E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı; Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı; Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 32 422:426 430:431
2 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 37 517 532:533
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş ilinde tekstil sektörünün içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 55 143:145
4 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, teşvik kapsamında yatırımcılara verilmesi gereken enerji desteklerine (6/196), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yatırımların ve istihdamın teşvikine ve Gaziantep’in durumuna (6/360) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
16 75 191:194
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Denizli’nin ekonomik durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 93 18:23
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, sanayi üretiminin artırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
20 103 691:695
7 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye’de Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 125 90
8 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 126 205:206
9 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 126 224
10 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 130 69:72
25 131 211:214 236:238
11 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın, küresel krize karşı alınacak tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 2 12:14
12 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Avrupa Birliği Komisyonunun bor madenini 2 Sayılı İnsan Sağlığına Zararlı Madenler Listesine almasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 24 222:223
13 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: Sermaye Piyasası Kurulu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 30 398:403 412:413
14 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 37 835:836 847:849 860:863 868:869
37 38 89:91
15 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, çalışma hayatı ve son günlerde yaşanan siyasal gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 53 11:13
16 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
45 89 50:58
45 90 109:110
45 91 241:244
46 98 133:134 167:168
17 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 99 288:291 300:303
18 Söz Alanlar MEHMET ŞİMŞEK (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 110 909:911