E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, hazine arazileri üzerinde ecri misil ödeyerek tarım yapan çiftçilerin sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 14 410:411
2 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
6 26 37:39
3 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
7 29 10:23
9 38 695:696 706:707 741:743 764:766 773:774 807:808 822:823
4 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
7 29 60:63
5 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 37 416:426 431:434 487:488 493:494
6 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 61 167:171 183:185 197:199
15 67 74:75
15 71 526:528 537:538 543:544
7 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 709:710 714:715 747:750 757:759 772:776
8 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 70 438:440 443:445
9 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Uzlaşmaya konu vergi ve cezalara (6/235) ve Bir firmayla ilgili bir iddiaya (6/262), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Köylerin elektrik borçlarına (6/257), Öğretim üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesine (6/286), Kayıp ve kaçak elektriğe (6/324), Elektrik zammına (6/337) ve Çift kabinli kamyonet sahiplerinden geçmişe dönük faiziyle tahsil edilen vergilere (6/463), Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Büyükşehirlerde enerji iletim hatlarının yeraltına alınmasına (6/264), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Futbol kulüplerinin vergi borçlarına (6/284) ve Nüfusu azalan belediyelerin gelirlerine (6/447), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Çocuklarına ait şirketlere (6/300), Elektrik zammına (6/362), Gaziantep’te sanayi elektriği için ayrı bir fiyat uygulanıp uygulanmayacağına (6/363) ve Özelleştirme sonucu başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan kişilere (6/433), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Gazilere uygulanan elektrik bedeli indirimine (6/342) ve Memurların tedavi yolluklarının ödenmesine ilişkin sözlü soru önergeleri (6/346), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Elektrik zammına (6/367) ve Vergi borç ve cezalarının tahsiline (6/369), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Özel bir sınavla gelir uzmanlığına atama yapılmasına (6/381) ve Tarımsal sulama aboneleri ve birliklerinin elektrik borcuna (6/440), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Rüzgâr makinelerinde KDV indirimi ve faizsiz kredi talebine (6/478) ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Gübredeki KDV oranına (6/490), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
16 78 598:609 611:613
10 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 97 747:749
19 98 972
11 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
19 98 932:933
12 Raporlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/125) (S. Sayısı: 162)
21 107 243:252
13 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 132 407 411:414
26 135 67:68
14 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşmasında Hükûmete sataşması nedeniyle
26 135 105:106
15 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tekstil sektörünün sorunları ve Teşvik Yasası’nın süresinin uzatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 47 395:397