E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı’nın görüşülmesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
1 9 145:154
2 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
1 9 180
3 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle, CHP Grubu adına
2 7 577:580
4 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 15 485 492 503:504 528 547:549 567:568 571:572 579 589:590
5 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Komisyon Raporu münasebetiyle
4 17 207 218
4 18 269:270 317 324 346 349:350 393 405:406
6 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sataşmadan dolayı milletvekilinin söz talebini yerine getirmemesi nedeniyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
4 18 361:362
7 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, konuşmasında bir muhalefet milletvekiline sataşması nedeniyle
4 18 372:374
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına (7/279) ve TRT lojmanlarına (7/280) ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı
4 19 550:557
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : TMSF’ye devredilen bir gazeteye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in cevabı (7/253)
5 22 202:203
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Levent’teki HSBC binasının onarım ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in cevabı (7/521)
5 24 542:545
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İstanbul’da görev yapan bir öğretmenle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/492)
5 25 680:681
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına (7/629), TRT lojmanlarına yapılan bazı tahsislere (7/630), Evrensel Hizmet Fonundan TRT’ye kaynak aktarılmasına (7/631), ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı
7 29 141:147
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sayıştay yönetimiyle ilgili bazı iddialar ile eylem ve işlemlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/867)
7 29 164:170
14 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Halide İncekara’nın, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
8 30 46:47
15 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Osman Gazi Yağmurdereli’nin, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
8 34 676
16 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
8 34 672
17 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
9 37 450:453
18 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Pakistan’da bir suikast sonucu vefat eden Benazir Butto’ya Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı dilemesi münasebetiyle
11 43 69
19 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 45 346
20 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Komisyon Raporu münasebetiyle
13 56 342:343
21 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 809:810
22 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, konuşmasında Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle
13 59 816
23 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
13 59 798:799
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı (7/1531)
14 60 135:137
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Fosforik asit ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in cevabı (7/1614)
14 63 397:398
26 Denetim KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ve 22 milletvekilinin, Türkiye Kızılay Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/124) Okunması
14 65 516:518
27 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 713:714
28 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle, CHP Grubu adına
15 69 307
29 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
15 71 578:579
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bir gıda şirketinin işçilerin sendikal haklarını engellemeye yönelik girişimlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/1875)
16 75 279:281
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İthalatçı birliklerine toplanan paraların akibetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in cevabı (7/1919)
16 75 297:301
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasının taşınmazlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/1863)
16 78 638:643
33 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle, CHP Grubu adına
17 83 361:366
17 84 557
17 85 756 791 810
18 88 263
18 89 465:466 468:469
34 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
17 86 1032:1035
35 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
18 88 305
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Tıp Kurumu Derneği hakkında yapılan şikayete ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/2493)
18 90 798:800
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Başbakan, bakanlar ve kamu görevlilerine verilen hediyelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/2795)
20 99 128:129
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : TRT’nin İstanbul Tepebaşındaki binasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı (7/2908)
20 100 370:371
39 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin yapmış olduğu konuşmada geçen bir ifadesini düzeltmek amacıyla
21 106 52:53
40 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, Sabah gazetesi ile ATV televizyonunun satış ihalesinde ve ihale bedelinin finansmanında bir grubun lehinde etkin rol alarak yetkisini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) münasebetiyle, CHP Grubu adına
21 106 23:26
41 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle, CHP Grubu adına
21 107 360:362 369:370
42 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 9 milletvekilinin, Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi’nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/90) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/52) münasebetiyle
21 109 632:633
43 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
22 112 109:112
44 Raporlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/155) (S. Sayısı: 191)
22 115 574:584
45 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 121 529
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bir katılım bankasının logosuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in cevabı (7/3573)
23 121 578:579
47 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : A Millî Futbol Takımımızın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği başarı nedeniyle
23 123 777
48 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle, CHP Grubu adına
23 123 836:839
49 Denetim KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ve 22 milletvekilinin, hayali ihracat ve dâhilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/230) Okunması
23 123 778:780
50 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla
23 124 928:929
51 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ve 57 milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) münasebetiyle
23 124 917:920
52 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla
23 124 929
53 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Mersin ili Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin
24 128 434
54 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, 9 Ocak 2007 tarihinde Bağdat’ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali mesuliyet sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı soruşturma yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) münasebetiyle, CHP Grubu adına
25 133 531:536
55 Denetim KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ve Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri), 9 Ocak 2007 tarihinde Bağdat’ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali mesuliyet sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı soruşturma yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/4) Okunması Ön görüşmesi, CHP Grubu adına
25 133 515:516
25 133 528:556 573:582
56 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bir avukata verilen davalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/3430)
25 133 583:586
57 Denetim KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ve 23 milletvekilinin, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin doğal gaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/260) Okunması
26 135 17:18
58 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girecek olması münasebetiyle
26 138 575
59 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
26 138 499
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Başbakanlık merkez binasında oluşturulan ilave kata ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/4701)
27 1 1307:1308
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ceyhan’daki rafineri yatırımı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4225)
27 1 415:418
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Cumhurbaşkanı ile bir evde görüşmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/4705)
27 1 1311:1312
63 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : ÇAYKUR işçilerine sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/4590)
27 1 1131:1132
64 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Eski özel kalem müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/4326)
27 1 628:629
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Eski özel kalem müdürüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/4324)
27 1 621:626
66 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Kütahya’daki bir baraj projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4430)
27 1 815:817
67 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Emniyet Teşkilatının bir garajına ait görüntü kayıtlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4057)
27 1 203:204
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bir müfettişin aldığı sağlık raporuna yönelik işlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/4261)
27 1 490:493
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İthal ilaçlarla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/4115)
27 1 273:274
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sayıştayda istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/4748)
28 2 66:70
71 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Vergi avantajı sağlayan dernek ve vakıflara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/4702)
30 11 318:319
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bir hastaya önerilen ilacın teminine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/4733)
30 12 439:441
73 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Avukatlık hizmeti alımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/4700)* Ek Cevap
30 14 695:696
74 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Vefat eden Son Gazi Mustafa Şekip Birgöl’e, Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehitlerini ve gazilerini temsilen devlet töreni düzenlenmesine ilişkin
30 16 1042
75 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 17 52:54
76 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Çok ortaklı şirketlerin oluşturdukları mağduriyetlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4760)* Ek Cevap
35 31 707:708
37 42 860:868
77 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4752)* Ek Cevap
36 34 206:208
43 72 23:27
78 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın, konuşmasında, CHP Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili İsa Gök’e sataştığı iddiasıyla
36 35 490:491 493
79 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle, CHP Grubu adına
36 37 853:855
37 38 109
80 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sözlerini yanlış yorumladığı iddiasıyla
37 39 275:277
81 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın gündem dışı konuşması üzerine açıklaması
44 87 1004
82 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın gündem dışı konuşmasına ilişkin
47 107 341
83 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 107 363
84 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Tören ve açılış organizasyonlarını alan bir firma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/9939)
51 8 174:176
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Elâzığ’daki bir sulama projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/9314)
51 10 452:454
86 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Yüksek Denetleme Kurulunun Halkbank raporundaki tespitlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/8989)
52 14 350:353
87 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
52 17 939:942
88 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 20 409:410
89 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Bursa Milletvekili Ali Koyuncu’nun, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
53 21 524:525
90 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Ünal Kacır’ın belirttiği gibi TOKİ’yi KİT Komisyonunun değil Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetlediğine ilişkin açıklaması
54 27 347
91 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
54 27 388:389
92 Açıklamalar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Ünal Kacır’ın belirttiği gibi TOKİ’yi KİT Komisyonunun değil Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetlediğine ilişkin
54 27 347
93 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın grubuna sataşması nedeniyle konuşması
55 31 102:103
94 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 39 512
57 40 797
95 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak’ın grubuna sataşması nedeniyle konuşması
57 39 524
96 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle
58 42 41
97 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
59 49 78:80
98 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
59 52 594:595
99 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
59 54 961:964
100 Söz Alanlar KEMAL KILIÇDAROĞLU (İSTANBUL) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, usul tartışmasındaki konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
59 54 977:979
1 2