E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (MERSİN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; Sermaye Piyasası Kurulu; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Dış Ticaret Müsteşarlığı; İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 31 269:272 281