E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
52 17 900:905
2 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türkiye’de Bir Türkİtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
54 25 40:41 43 44 54:57
3 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 431:434 447:448
4 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 40 753:754 764:766
5 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
65 81 480:481
6 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, mensubu bulunduğu Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
67 90 300
7 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 90 287:288
67 93 744:746 796:798
8 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 95 361:362
9 Açıklamalar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : CHP Grubuna mensup bazı milletvekillerinin, konuşmalarında, mensubu bulunduğu Bakanlar Kurulu Başkanını esas almak suretiyle Hükûmetin yolsuzlukla mücadelede zaaf içerisinde olduğu yönündeki ifadelerine ilişkin
69 102 375:378
10 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif ve Tasarıları münasebetiyle
76 137 115:119
11 Gündem Dışı Konuşmalar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Orhan Erdem’in, sosyal yardımlara ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 2010 Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmışlıkla Mücadele Yılı’na, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
79 10 512:513
12 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ankara Miletvekili Yılmaz Ateş’in, (2/451) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/236) münasebetiyle
80 11 65:66
13 Gündem Dışı Konuşmalar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yardımlarının dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
80 11 27:31
14 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili M. Nuri Yaman, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, şahsına sataşmaları nedeniyle
80 11 34
15 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Başbakandan (6/1307); Devlet Bakanından (6/1105), (6/1117), (6/1120) ve (6/1457), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakandan (6/1282), (6/1283), (6/1287), (6/1306) ve (6/1335), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Başbakandan (6/1318), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakandan (6/1329); Devlet Bakanından (6/1694), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakandan (6/1351), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1363), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/1176), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1363), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1871), (6/1896), (6/2118) ve (6/2120) ve Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in (6/2034), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
81 16 308:315 317:318
16 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 465:469 483:484
17 Söz Alanlar HAYATİ YAZICI (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
98 84 82 85 92:94 102