E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Komisyon Raporu münasebetiyle
4 17 199:202 207:209 220:221
4 18 267:268 285:286 300:302 306 318:320 334:335 347:348 350 353 378 383 393 400:401 408
2 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün Manisa Turgutlu Çal Dağı’ndaki nikel madeninin bölge ekonomisine etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 18 246:250
3 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
6 27 171:175
4 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 36 293:298 305:306
5 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
9 36 326
6 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşmasında Hükûmete sataşması nedeniyle
11 44 187:188
7 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’da kurulması düşünülen termik santralin çevreye vereceği zarara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 50 337:340
8 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir Çamlı Barajı ve baraj havzasında altın madeni aranmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 51 469:472 481:482
9 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, elektrik zamları ve kesintileri ile yanlış enerji politikalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 51 475:480
10 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 91 1003:1004
11 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
19 95 205:206 219:220
12 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifleri münasebetiyle
22 116 779:780
13 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Çorum Milletvekili Cahit Bağcı’nın, organize sanayi bölgelerindeki doğal gaz iskontosunun iptal edilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 121 458:459
14 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 126 232:237
24 127 329:332 341:345
24 128 451:454 459:462 510:513 516:519 532:534
15 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
29 7 549:556
16 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, doğal gaza yapılan zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 12 362:370
17 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla vatandaşları zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği için gereken tedbirleri alamadığı ve Bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) münasebetiyle
30 15 789:794
18 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 35 381:394 400:405
19 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe (6/464) ve Güneş enerjisinden elektrik üretim çalışmalarına (6/990), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da kaçak akaryakıt kullanımına (6/495) ve Serik ilçesinde orman alanında taş ocağı kurulacağı iddiasına (6/679), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Rüzgar enerjisi santrallerine (6/525) ve Elektrik ve doğalgaz zamlarına (6/739), Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Gazprom’dan alınan doğalgaza (6/751) ve Yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline (6/767), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara (6/800), Enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve eşgüdüm sorunlarının çözümüne (6/801) ve Enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe (6/802), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, BOTAŞ eski Genel Müdürü’nün bir iddiasına (6/804), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Motorlu araçlarda farklı yağlar kullanımına (6/829), Alternatif enerji kaynaklarına (6/859) ve Marmaris’teki maden arama ruhsatlı arazilere (6/1069) Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Elektrik zammına (6/864), Doğalgaz zammına (6/1076) ve Bir gruba EPDK tarafından verilen lisanslara (6/1257), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa (6/869), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Yerli kömür rezervlerinin kullanılmasına (6/919), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Nükleer enerji santrali ihalesine bir Rus firmasının teklif vermesine (6/1197), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
43 73 144:151 153:155