E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulup kurulmayacağına (6/7); Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik ilinin öğretmen ihtiyacına (6/9); Bilecik ilinde üniversite öğrenci yurdu yapılıp yapılmayacağına (6/13); Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okulların bakım ve onarımlarına (6/24-28), (6/66-83); Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de taşımalı eğitim sistemine ve kapatılan okulların açılıp açılmayacağına (6/84); ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
4 16 39:46 48:49
2 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 24 457:462
3 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Millî Eğitim Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi; Üniversiteler 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 34 663:668 669:671 681:683
4 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
8 34 672:674
5 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : (10/ 35, 43, 49, 70) No.lu Türkçedeki Yozlaşma, Yabancılaşma ve Bozulmanın Araştırılarak Türk Dilinin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerinin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
10 41 370:375 400:401
6 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki’deki çok programlı liseye (6/148), Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı uygulandığı iddialarına (6/151), Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya (6/160), Bir konuşmasında kullandığı ifadeye (6/175), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına (6/174), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, öğrencilerin belli faaliyetlere katılımının yasaklanmasına (6/189), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Bir köy okulunun tamirat ve lojman ihtiyacına (6/194), Bazı köy okullarının sorunlarına (6/206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 227), Bir köy okulunun lojman ihtiyacına (6/215), Bazı köy okullarının bakım ve onarımlarına (6/221, 222), Bazı köy okullarının öğretmen ihtiyaçlarına (6/224, 226) ve Bir köy okulu lojmanının onarımına (6/225) ve İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın İstanbul’da yabancı bir üniversitenin yerleşke açtığı haberlerine (6/200), Bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmediğine (6/203) ve Camiler Haftası nedeniyle yayınlandığı iddia edilen genelgeye (6/202) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
12 49 206:211 212:213
7 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, öğrencilerin belli faaliyetlere katılımının yasaklanmasına ilişkin sözlü soru önergesindeki konuşması (6/189) münasebetiyle
12 49 212:213
8 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle (Sıra Sayısı: 97)
13 55 200:203
13 56 329
9 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/47) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 58 550:551
10 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile Anadolu Öğretmen Lisesine ayrılan ödeneğe ve bina yapımına (6/237), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yönetici ve öğretmen atamalarına (6/241), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, okullarda dağıtılan kitaplara (6/263), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Amasya’daki bir lisede bazı öğrencilere baskı uygulandığı iddialarına (6/285) ve Kaş İlköğretim Okulu inşaatına (6/331), Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’nın bazı ilçelerinde ÖSYM sınav merkezi açılıp açılmayacağına (6/301), Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir okul müdürü hakkındaki iddiaya (6/303), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Sarıveliler ilçesine yeni bir lise yapılmasına (6/306) ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bir değişikliğe (6/349), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Terör mağduru öğretmenlere (6/308), Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere (6/334) ve Okullardaki temizlik ve güvenlik görevlilerine (6/356), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, öğrenci yurtlarına (6/344) ve İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, İzmir’de depremde yıkılma riski taşıyan okullara (6/358) ve Bir yardımcı kaynak kitaptaki Türkiye haritasına (6/387) ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
13 58 576:581 582:583
11 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/73) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/27) münasebetiyle
14 66 671:672
12 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
16 80 902
13 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/44) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/37) münasebetiyle
17 81 45:46
14 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
21 107 280:285 292:294 300:301 307:308 316 325:327 350:352 357:359
21 108 487:489 492:493 499:501 505 512 522 526:528
15 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 117 943:947
23 118 94:95
23 119 181:183 195:197 206:208 219 225:226 228
16 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle (Sıra Sayısı: 93)
23 120 328:332 342:346 357:359 370:372
17 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü nedeniyle yazarın edebî ve fikrî kişiliğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 120 314:315
18 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
30 9 62:64 78:79 94 97:102 104
19 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Alevilerin demokratik toplumsal taleplerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 15 746:751
20 Açıklamalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un konuşmasına ilişkin
32 22 19:21
21 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 22 10:17
22 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : (10/21, 94) No.lu Eğitimdeki Sorunlar ile Öğretmenlerin Sorunları ve Okullardaki Yetersizliklerin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
33 24 241:246 265:266
23 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
35 31 703
24 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı: Yüksek Öğretim Kurulu: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Üniversiteler; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 33 977:988 994:998
25 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul yapımıyla ilgili kararına (6/416), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara (6/417), YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni verilmeyeceğine yönelik açıklamasına (6/514) ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne (6/570), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle disiplin işlemi uygulanan öğrencilere (6/439), Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara (6/460), Reşadiye ilçesindeki öğretmen açığına (6/461), YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere (6/475), Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu olarak yurt dışına gönderilenlere (6/476) ve Zile’deki okul müdürlerine ve ÖSS’deki başarı durumuna (6/589), Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Usta öğreticilerin özlük haklarına (6/451) ve Bazı yöneticilerin özlük haklarına (6/497), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İl müdürlüklerine gönderilen bir yazıya (6/455), İlköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen açığına (6/457) ve Sarıveliler ilçesindeki öğretmen açığına (6/489), Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin, Ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri’nin eğitim sorunlarına (6/481), İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Öğretmen atamalarındaki kontenjanlara (6/505) ve Okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere (6/601), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki okul ve öğretmen açığına (6/554), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Öğretmen atamalarına (6/566) ve Teknik öğretmen atamalarına (6/598), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine (6/584), Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine (6/590), Van’daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara (6/591), Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir öğrencinin hayatını kaybetmesine (6/592) ve Bir öğretmen atamasına (6/620), Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı iddiasına (6/593) ve Okulların ödeneklerine ve su sorunlarına (6/606), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Bazı yöneticilerin maaşlarına (6/611), Bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara (6/612), Bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına (6/613), Bazı yönetici görevlerine atamalara (6/614) ve Bazı yöneticilerin ücretlerine (6/615), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca (6/632), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
38 52 1054:1060 1062:1063
26 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Düzce Milletvekili Celal Erbay’ın, Türk dünyasının millî şairi Azerbaycanlı Bahtiyar Vahapzade’nin vefatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 60 988:989
27 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları münasebetiyle
39 60 996:1000 1006:1010 1021:1022 1040 1047:1048 1059:1060
28 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, engellilere ait özel eğitim kurumlarının sorunlarına ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, siyasi etik konusuna, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
40 61 9:12 17:23