E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Millî Eğitim Bakanından (6/1038), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Başbakandan (6/1082), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakandan (6/1125), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Başbakandan (6/1144), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Başbakandan (6/1146), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1659), Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/1662), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1771), (6/1782), (6/1823), (6/1834), (6/1835), (6/1836), (6/1864) ve (6/1970) ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1821), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
66 85 228:237 241:242
2 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
82 20 412:413 425:427
82 21 532:533
3 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;4’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
86 33 353:358 362:363
4 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
98 85 309