E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Trakya’da yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 23 359:362
2 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Millî Eğitim Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi; Üniversiteler 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 34 657:661 683:685
3 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bir belediyenin kanalizasyon pro-jesine (6/250), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Yamansaz bölgesindeki yapılaşmaya (6/313) ve Serik Tapu Müdürlüğüne (6/314), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Belediyelere yapılan acil ödenek yardımlarına (6/345) ve Kamuda bahşişle ilgili bir açıklamasına (6/510), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, diğer illerden Gaziantep’e yapılan göçe (6/402), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün bahşişle ilgili açıklamasına (6/466), Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bahşişle ilgili açıklamalara (6/467) ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Personel maaşlarını iyileştirme çalışmalarına (6/496) ve Belediyelere yapılacak afet yardımlarına (6/509), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
19 93 50:54
4 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 116 806:808
5 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : (10/ 60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) No.lu Ülkemizdeki Deprem Riskinin Araştırılarak, Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
25 133 559:563
6 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
26 137 292:294 305:306 313:315
7 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 894:899 906:907
8 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
37 42 834:835 846:847 859
37 43 1008:1009
38 44 27:28 38:39 48:49 64 68
38 45 107 120:122 128 135:136
9 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 439:442 449:450
10 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Millî Eğitim Bakanından (6/1512), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin (6/621), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/855), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/916), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/1068), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1360) ve Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un (6/1444), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
58 43 189:193
11 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 63 168:170