E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
56 33 221:224 235:236
2 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, esnaf ve sanatkârların kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 57 120:121
3 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 67 418:419
4 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Maliye Bakanından (6/876); Devlet Bakanından (6/1692), (6/1693) ve (6/1889), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakandan (6/999), (6/1008), (6/1009), (6/1034), (6/1060) ve (6/1143), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün Başbakandan (6/1013) ve (6/1135), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Başbakandan (6/1063), (6/1098), (6/1099), (6/1111), (6/1138) ve (6/1139), Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Başbakandan (6/1065), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Başbakandan (6/1072), Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Başbakandan (6/1119), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1656), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın (6/1705) ve (6/1735) ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1827), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
63 73 766:775
5 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
64 77 542:544 546:548 570 572:573 591 601:602
6 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
65 83 880:881
7 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
73 124 437:442 449:452
73 125 557:559 562:563
73 126 777:778
8 Açıklamalar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kendisinin yürütmekte olduğu Roman ve Alevi vatandaşlarla ilgili açılım çalışmalarına ilişkin
73 125 596:598
9 Açıklamalar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Put Adam kitabı ve Rabıta örgütüne ilişkin sözleri nedeniyle
73 126 759:760
10 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
74 127 74 89:91
11 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Selami Uzun’un, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde meydana gelen olayların 17’nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
74 127 12:14
12 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in ve Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
84 30 336:340
13 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 189:193 209:211
14 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı ve maddeleri münasebetiyle
87 40 650:651
15 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
95 75 411