E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, işsizlik ve yoksulluğun önlenmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 2 211:212
2 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
2 7 589:590
3 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2007 yılı Haziran ayında yapılan 96’ncı Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen 188 sayılı Balıkçılık Sektöründe Çalışmaya İlişkin Sözleşme ile 199 sayılı Balıkçılık Sektöründe Çalışmaya İlişkin Tavsiye Kararı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulması münasebetiyle
8 33 504:507
4 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 33 507:512 516:517
5 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 37 503
6 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/72) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/25) münasebetiyle
14 63 293:294
7 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde iş kazaları sonucu meydana gelen can kayıplarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 64 410:412
8 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, geçtiğimiz günlerde meydana gelen tren kazalarına, Almanya’nın Ludwigshafen kentinde 9 Türk’ün ölümüyle sonuçlanan yangına ve İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 64 415:418
9 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki iş kazaları sonucu meydana gelen can kayıplarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 68 120:122
10 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 83 377:381 386:388 404:406
17 84 505:506 518 521 523:524 528:529 533 537:538
17 85 745:746 754:755 768 791:792 831:833
17 86 997 1004 1021
18 87 86
18 88 262 309 310 313 315 329 345:349 353:355
18 89 393:394 403 421:422 426:427 448 467:468 477:478 482:483
18 90 604 607:608 615 631
18 91 907:908 920:921 931:933 943:944 948 962:963 965:966 967:968 973:975 980
18 92 1061:1062 1069 1072 1076 1082:1083 1083:1084 1085:1086 1086:1087 1093:1094
11 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un sataşma nedeniyle konuşmasına açıklaması münasebetiyle
17 85 814
12 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
17 85 807:808
13 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 86 927
14 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, DTP Sakarya İl Örgütü tarafından düzenlenen kültür şenliğine ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
19 96 412:413
15 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
20 104 875:879 884:886 900:902 906:907 916:917 930:931 938:940 944
20 105 1010:1012 1016:1018 1028 1070
16 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, SSK ve BAĞ-KUR alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
26 135 12:15
17 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bir firmadaki greve (6/272) ve İstanbul’da kaçak işçi çalıştıran iş yerlerinin denetimine (6/449), Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Bir fabrikadaki greve (6/276), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün taşınmasına (6/298) ve Özelleştirilen KİT’lerin çalışanlarının geçici personel olarak istihdamına (6/299), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Primlerini ödeyemeyen BAĞ-KUR’lulara (6/311), AB’nin katılım öncesi mali aracının kullanılacağı illere (6/322), SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların işitme cihazlarının karşılanmamasına (6/328), İş güvenliğine ve kazalara (6/405), İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlananlara (6/488) ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanımına (6/685), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Muhtarların özlük haklarına (6/330), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, BAĞ-KUR’luların sağlık hizmeti alımında karşılaştıkları sorunlara (6/445), Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara’ya taşınacağı iddiasına (6/452) ve BAĞ-KUR’dan emekli olamayan bazı kimselerin durumuna (6/608), Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Sigortasız çalıştırmanın önlenmesine (6/454), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara’ya taşınacağı iddiasına (6/462), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TCDD’de tabii afet faslından çalıştırılan geçici işçilere (6/484), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te kent içi ulaşım sözleşmesi kapsamında mağdur olan işçilere (6/492) ve Emekli aylıklarının iyileştirilmesine (6/753), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı ödemesine (6/503), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına (6/507) ve Muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine (6/599) ve Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Emekli maaşlarının iyileştirilmesine (6/811), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
26 136 183:189 193:195
18 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri münasebetiyle
26 138 426:427 430 442 447:448
19 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : (10/121, 129, 132, 134) No.lu Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
29 8 631:635
20 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kapanan iş yerlerine ve işçi çıkarmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 13 488:493
21 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, küresel ekonomik kriz ve buna bağlı olarak işten çıkarmalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 20 414:417
22 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
32 22 51
23 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa’da özellikle tekstil ve sanayi sektöründe işten çıkarmalar ve yansımalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 24 226:231
24 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı: Ulaştırma Bakanlığı; Karayolları Genel Müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: Denizcilik Müsteşarlığı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 34 86:92 100:101
25 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
37 38 64:65
26 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (İşsizlik Sigortası) Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
39 58 670:671 672:673 674 688:691
39 59 888:890 917:918
27 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurullarının 2009 Yıllık Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
43 76 581 588
28 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın, işsizlik ve işsizliğin önlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 79 933:937
29 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, kot kumlama işinde çalışan işçilerin silikozis hastalığına yakalanmaları ve ölümlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 80 16:19
30 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
44 80 58:59 63:66 77:79 89 100:101
31 Söz Alanlar FARUK ÇELİK (BURSA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Kale direği kazalarına (6/408), İşsizlik sorununa (6/1051) ve İŞKUR’a yapılan başvurulara (6/1145), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Geçici işçilerin sorunlarına (6/483), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine (6/1001), Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işten çıkarılan şoförlere (6/1064), Emeklilerin maaşlarında intibak düzenlemesi yapılmasına (6/1130) ve Eczanelerin bazı sorunlarına (6/1148), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2008’de İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere (6/1183) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından; Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Tüketicilerin yaygın şikayetlerine (6/524), Doktorların aldıkları ücrete (6/575), Bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna (6/623), Tarım politikasına (6/625), Mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına (6/629), Fiyat artışları karşısında piyasa denetimine (6/635), Elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama kuyularına (6/662), Ermenistan’da resmi törende Türk Bayrağına yapılan saldırıya (6/681), Özelleştirme kapsamında gelen yabancı sermayeye (6/758), Çalışanların ücretlerinin artırılmasına (6/788), Elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik kullanımına (6/798) ve İhale ilanlarının yerel gazetelerde yayımına (6/822), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Bir açıklamasına (6/529), TRT’nin yönetimine (6/585) ve Malvarlığına (6/610), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, iplik ithalatında uygulanan vergi oranlarına (6/530) Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının atama şartlarına uyup uymadığına (6/569), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs’a düzenlediği geziye (6/596), Bir televizyonun yayınının kesilmesine (6/602) ve Bir holdingin kredi kullanımına (6/673) ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yaşlılık aylığına (6/748), ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
44 82 333:339 341:342