E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Hazreti Mevlânâ ve Anadolu felsefesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 5 382:384
2 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, 2008 yılının Vatikan tarafından “Saint Paul Yılı” ilan edilmesinin Mersin turizmine etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 11 159:161
3 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Eski Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün vefatı nedeniyle
3 14 398:399
4 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 14 444:447
3 15 474:476 486:487 493:494 504:505 521:524 530 549:550 558:560 569:570 590 618 638
5 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Gümrük Müsteşarlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 31 210:214 223:224
6 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Sivas Madımak Oteli’nin “Kardeşlik, Anma, Kültür ve Sanat Müzesi”ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi’nin (2/89) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 58 555:557
7 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Bursa Milletvekili Ali Kul’un, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 87’nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 77 437:438
8 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Türk dünyasında nevruz ve önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 81 16:17
9 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun yıkımına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 84 480:484
10 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 98 991:994 1003:1004
20 99 54:56 60
20 100 233:234 245:247 258:259 269:271 280:281 288:290
11 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir tarihî eserle ilgili sözlü sorusuna Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği cevaba ve Eskişehir Milletvekili Emin Nedim Öztürk’ün, Yunus Emre’yi Anma Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
19 98 887:897
12 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
19 98 906:907
13 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Nazım Hikmet’in 45’inci ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 113 257:260
14 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : (10/35, 43, 49, 70) No.lu Türkçedeki Yozlaşma, Yabancılaşma ve Bozulmanın Araştırılarak Türk Dilinin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
28 2 55:58
15 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Kütüphanesinden Konya’ya gönderilen yazma eserlere (6/292), Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına (6/326), Bir türbenin durumuna (6/600) ve Alanya’daki yunus gösteri merkezinin yer seçimine (6/735), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’e kültür ve kongre merkezi yapılıp yapılmayacağına (6/401), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Bir ansiklopedide Türkiye haritasının yanlış gösterilmesine (6/404) ve Ilgaz Dağında turizmin geliştirilmesine (6/465), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine (6/547), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi yapılmasına (6/578), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya (6/656), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına (6/726) ve Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Anıt Parkı projesine (6/856), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
31 18 181:184
16 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Çevre ve Orman Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 822:826 834:835
17 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
38 49 760:762 763:764
38 51 936:938 955:957 959:960 974:975
38 52 1068:1070 1086
18 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan sorunlara ve kentin iyi yönetilmediğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 54 110:112
19 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Ankara Milletvekili Zeynep Dağı’nın, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 16’ncı ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 78 844:845
20 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 87 997:1000
21 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman ilindeki turizm ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
46 103 726:729
22 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Demokratik Toplum Partisini kapatma davasıyla AK PARTİ Hükûmeti arasında direkt bir bağlantı kurarak Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
54 28 735:738
23 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
54 28 760:761 767:769 778 781
24 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 905:910 924:926
25 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, muharrem ayı ve aşure gününe ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 44 479:481
26 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in, İstiklal Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy’un doğumunun 136’ncı, ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turizm sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
59 50 207:210
27 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 96 629:632 641:643
28 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
69 103 522 525:526 531
29 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in (6/1093) ve (6/1292), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1179), Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin (6/1302), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1401) ve (6/2095), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün (6/1411), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1425), Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın (6/1446), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1476), (6/1586) ve (6/1711), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/1594) ve (6/1745), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1774), (6/1828) ve (6/1882), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/1802) ve (6/2021), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1943), (6/1944) ve (6/1945), Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in (6/2061) ve Aydın Milletvekili Recep Taner’in (6/2064) ve (6/2065), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
72 121 791:803
30 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar’ın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’le birlikte Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelerinin Van ili ve çevresine yaptıkları ziyarete ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
74 129 375:378
31 Gündem Dışı Konuşmalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in, Kayseri’ye yapılmakta olan turizm yatırımlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
76 138 284:287
32 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
80 13 437
33 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
80 13 441:442
34 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
87 37 139:145 150:151
35 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in, İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 43 17:19
36 Söz Alanlar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
88 43 82
37 Açıklamalar ERTUĞRUL GÜNAY (İSTANBUL) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklamaları dolayısıyla
88 43 20