E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 109 770:773
2 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
52 17 975:978
3 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
56 33 224:228
4 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 39 458 503
5 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 63 184:185 201:202
6 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
61 63 189:191
7 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
62 68 873:880 894:897 919:921 934:937
8 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
71 112 52 55:56
9 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtına iştirak etmesi hususunda Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükûmete izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1229) münasebetiyle
73 123 210:216
10 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, Hükûmete sataşması nedeniyle
83 25 475:477
11 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 193:199 211:212
12 Söz Alanlar EGEMEN BAĞIŞ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı ve maddeleri münasebetiyle
87 40 728:731