E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 101 489:490
2 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 106 236:240 250:252 268:269 282:283
3 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
54 27 398:399
4 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
56 33 300:305 312:313
5 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın, 5084 sayılı Teşvik Kanunu’nun yürürlük süresinin bazı illerde uzatılma kararına ve İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın, IMF’yle ilişkilerin Türkiye’ye olan etkilerine, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
59 49 29:33
6 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci’nin, İzmir İktisat Kongresi’nin 87’nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 62 10:12
7 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 64 373:375
8 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
62 66 251
9 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
62 66 274:275
10 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 91 498:499 536:537
11 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 95 312:313
68 96 594:595
12 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Sayıştay Kanunu Teklifi münasebetiyle
79 7 164:166
13 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
81 17 569:571
14 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in ve Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ülkemizde uygulanmakta olan tarım politikalarına ilişkin açıklamaları dolayısıyla
84 29 176:179
15 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 29 176:179
16 Açıklamalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in ve Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ülkemizde uygulanmakta olan tarım politikalarına ilişkin açıklamaları dolayısıyla.
84 29 176:179
17 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
86 33 280:285 296:297
18 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı ve maddeleri münasebetiyle
87 40 663:665 675:676 696:697
19 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
92 63 667:669
20 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
93 65 41:43 156 157:158 160
21 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 41
22 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 109:110
23 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 78
24 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
95 72 93:95
25 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
95 72 42
26 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı münasebetiyle
96 76 40:41
27 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, Devlet Planlama Teşkilatının kalkınma politikaları ve çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 76 20:21