E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir yıl süreyle, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesine ve görevlendirilmesine Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
2 8 639:644
2 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Bursa milletvekili Onur Öymen’in ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
3 10 21:28
3 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 22 146:149 156:157
4 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, şehit ve gazi ailelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 22 99:101
5 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; Tütün, Tütün Mamûlleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu; Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 32 355:359 371
6 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
10 39 65:80
7 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Pülümür Dağı-Mutu arası anayolun asfaltlanması ve Pertek Köprüsü’nün yapımına (6/22); Tunceli-Pülümür’de meydana gelen depremlerde zarar gören binalara (6/23); Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere (6/86); Şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine etkisine (6/138); Bazı bürokrat atamalarına (6/146) ve Amerika seyahatine (6/152) ilişkin Başbakandan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in okul servislerinin denetimine (6/85) ilişkin Başbakandan, Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Side’deki anıt mezar ve çevresinin bakımına (6/137) ilişkin Başbakandan ve Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Anayasa değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya (6/159) ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’ten sözlü soru önergeleri münasebetiyle
10 41 351:354 356
8 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel ihtiyacına (6/140) ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’den sözlü soru önergesi münasebetiyle
11 46 452
9 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kıbrıs sorununa ve çözümü için yapılması gerekenlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 49 163:166
10 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : (10/ 27, 34, 37, 40, 102) Nolu Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Önergelerinin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
12 52 651:654
11 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine (6/163), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerinde TOKİ’nin konut yapıp yapmayacağına (6/180), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kütahya Şeker Fabrikasının satışına (6/185), Bakanların askerlik durumuna (6/234), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Türk Telekom’daki greve (6/195), İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, THY’nin Başbakanlığa satmak için uçak alacağı iddiasına (6/230) ve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
12 52 643:645
12 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 718:725 730:731 733:734
13 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
13 59 690
14 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 70 404:405
15 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 76 364:366 370:371
16 77 453:454 460 461 487:488 503 510:511
16 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 92 1101:1102
17 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, cevaplanmayan soru önergelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
20 103 687:689
18 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca 17/10/2008 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi münasebetiyle
29 3 50:55
19 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Vefat eden Son Gazi Mustafa Şekip Birgöl’e, Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehitlerini ve gazilerini temsilen devlet töreni düzenlenmesine ilişkin
30 16 1042:1043
20 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, ülkemizde insan haklarının durumu ve son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 23 10:12
21 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 29 137:140 147:148
22 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Ekli Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
37 39 261:275
23 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ projeleriyle ilgili sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 50 849:850
24 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Merkez Bankasının İstanbul’a taşınmasına (6/394), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol rezervlerine ve bazı iddialara (6/399), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Turizmle ilgili bir konuşmasına (6/415), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Girişimcilerin engellendiğine yönelik bir beyanına (6/418), Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip vermediğine (6/469) ve Halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına (6/487), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Adrese dayalı nüfus kayıt sistem verilerinin belediye gelirlerine etkisine (6/508), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tasfiye halindeki bir finans kurumuna (6/515), Özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait arsayla ilgili iddialara (6/516) ve TPAO eski Genel Müdürünün bir enerji şirketinde çalışmasına (6/517), ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
38 50 868:875
25 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, 7 Ağustos 2008 tarihli yazılı soru önergesine İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın verdiği cevapta, ismini yanlış yazmak suretiyle şahsını ve TBMM’yi ciddiye almadığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 53 15:16
26 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
39 54 171
27 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla
39 55 265:266
28 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Türkiye-Azerbaycan arasındaki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 80 12:14
29 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine (6/436) ilişkin Millî Eğitim Bakanından, Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan yardımlara (6/562) ve İletişimin izlendiği iddialarına (6/812), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne (6/622), Küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına (6/701), Ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara (6/712), Yeni bir NATO Üssü kurulup kurulmayacağına (6/784) ve Bazı yerlerdeki yatırımlara (6/806), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ÇEAŞ’ın küçük hissedarlarına dağıtılmayan temettülere (6/696) ve ÇEAŞ’ın küçük hissedarlarına kar dağıtımına (6/710), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesine (6/698) ve Demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat artışına (6/734), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Özürlü aylıklarına (6/749) ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bolu Valisinin görevden alınmasına (6/786) ve Dışişleri Bakanının bir konuşmasına (6/787), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
44 88 1127:1136 1137:1139
30 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, cevaplandırılmayan soru önergeleri ile parlamenter denetime ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
46 102 552:556
31 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
50 4 410:414 419:422
52 13 119:121 141:143
32 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’dan (6/568); Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın Başbakandan (6/821), (6/852), (6/853), (6/879), (6/902), (6/905), (6/906), (6/907), (6/908), (6/909), (6/920), (6/924), (6/940) ve (6/946); Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/850), (6/861), (6/862), (6/863), (6/915), (6/953) ve (6/1396), Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, (6/921) ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, (6/929), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
51 9 246:263
33 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya ili Kumluca ilçesi sınırları içinde 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 9 223:225
34 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 32 107:114 121:122
35 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle
58 42 60:74
36 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Elâzığ Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya’nın, 8 Mart 2010 tarihinde Elâzığ’da meydana gelen depreme ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Elâzığ Milletvvekili Faruk Septioğlu, Edirne Milletvekili Rasim Çakır, Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, aynı konuda açıklamaları dolayısıyla
64 74 19:21
37 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
66 88 898:904 921:922
38 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Konuşmasındaki “Anayasa Mahkemesine gideceksiniz.” ifadeleriyle hiçbir grubu kastetmediğine ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, geçmişe ait tutanaklardan alıntılar yaparak dile getirdiği sözlerinin hepsinin arkasında olduğuna ilişkin
66 88 909:910
39 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 90 365:367 374:375
40 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 97 715:716
41 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bazı yabancı firmaların Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddiaları karşısında gerekeni yapmadığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/11) ön görüşmeleri münasebetiyle
68 98 979:984
42 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Tarım ve Köyişleri Bakanından (6/1066); Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakandan (6/1162), (6/1163), (6/1180) ve (6/1227), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Başbakandan (6/1181), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Başbakandan (6/1199), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakandan (6/1211), (6/1224), (6/1254), (6/1255) ve (6/1276), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakandan (6/1275), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
73 125 533:540 541:543
43 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı, 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
86 33 285:290 297:298
44 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergeler (4/258, 259) ve Anayasa Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
95 73 190:194
45 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in, ülkemizde olası bir depreme karşı yapılması gerekenler konusundaki gündem dışı konuşması dolayısıyla
95 73 166:167
46 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in, ülkemizde olası bir depreme karşı yapılması gerekenler konusundaki gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 79 468:470
47 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
97 80 85:90 98:102 112:113 148
97 81 397:401 403
97 82 561 587:588 590
97 83 720:721
48 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
98 84 59:62
49 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
98 85 226
50 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle
98 86 685:691 696:699 712:714 738:740