E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul ilinin ulaşım ve trafik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 4 330:333
2 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türk Telekom’da devam eden greve ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 19 437:439
3 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka bağlantılı yollardaki tünellerin aydınlatılmasına (6/155), Ardanuçardahan yoluna (6/156), Borçka-Camili yoluna (6/157) ve Ankara-Batum uçak seferlerine (6/158), Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Demiryolu Projesine (6/179), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki bölünmüş yol çalışmalarına (6/89), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu’ya yapılması planlanan havaalanı ve limana (6/171), Ordu’nun bazı ilçelerini birbirine bağlayacak olan yol projesine (6/190), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Talazan Köprüsünün tamir ihtiyacına (6/150), Zilealaca karayolu projesine (6/153), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
5 25 595:601
4 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’da yapımı süren barajlara (6/88) ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
5 25 589:590
5 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
9 36 227:232 241
6 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, yoğun kar yağışından dolayı yurdun çeşitli yerlerinde kapalı bulunan yollar nedeniyle açıklamaları dolayısıyla
13 55 148:150
7 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin ilinin ulaşım sorunları ile kar nedeniyle kapalı bulunan köy yollarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 55 148:150
8 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ uygulamalarından kaynaklanan olumsuzluklar ile nakliye ve şoför esnafının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 60 18:21
9 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : (10/ 121, 129, 132, 134) No.lu Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
15 69 238:241
10 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep Havaalanındaki kargo ve uçak seferlerine (6/231) ve Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ile Gaziantep-Habur bölünmüş yol çalışmalarına (6/274), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Konyaaksaray bölünmüş yol ihalesine (6/268), Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Karayolları Genel Müdürlüğüyle iş yapan müteahhitlere verilen bitüme (6/273) ve Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişindeki sinyalizasyon ve işaretleme eksikliklerine (6/275), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Havalimanlarındaki ILS sistemlerine (6/278), Konya Havaalanına ILS Sistemi alımına (6/287) ve PTT çalışanlarına “prestij cezası” verildiği iddialarına (6/373), Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Çanakkale karayoluna (6/297), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde nitelikli personel istihdamına (6/302) ve THY’nin Elazığ uçuşlarındaki bir uygulamaya ilişkin Başbakandan (6/327), Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, karayollarındaki bakım ve onarım çalışmalarına (6/317) ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Havaalanının uçuşlara engel bir risk taşıyıp taşımadığına (6/354), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
16 75 202:211 212:213
11 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 86 955:956 970:972 976:977 979
12 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, İnternet Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 87 24:27
13 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir ilinin ulaşım sorunlarına ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Ovası’ndaki kuraklık sorununa ve Konya Ovası Sulama Projesi eylem planı hazırlanmasına, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
22 112 29:32
14 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, son günlerde meydana gelen dinleme iddialarının teknik yönüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 112 22:26
15 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, 9 Ocak 2007 tarihinde Bağdat’ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali mesuliyet sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı soruşturma yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) münasebetiyle
25 133 548:555
16 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
26 138 556:558 559:560
17 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu’ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına (6/315), Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana-Karataş yoluna (6/396) ve Adana-Ankara Otoyol Projesi’nin Pozantı-Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına (6/398), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Türk Telekom’da personelin güvenlik soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine (6/434), Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğine (6/443) ve Manisa’daki bölünmüş yol çalışmalarına (6/473), Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, TCDD’de çalışan mevsimlik işçilere (6/453), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Demir yollarındaki çalışmalara (6/470) ve İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya (6/513) ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal-Tokat demir yolu çalışmalarına (6/511), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
31 18 190:196
18 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 20 462 475 500:501
19 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı: Ulaştırma Bakanlığı; Karayolları Genel Müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: Denizcilik Müsteşarlığı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 34 70:85 101:104
20 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yasa dışı dinleme olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 50 843:847
21 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’nın ulaşım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 59 846:847
22 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : (10/333, 334, 335) No.lu Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
43 75 474:477
23 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, balıkçıların yaşadıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 78 846:850
24 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
44 83 535:537 548:549 560 563 565:566
25 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (6/426), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine (6/546), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere (6/551), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren kazalarına yönelik çalışmalara (6/553) ve Karayolları Genel Müdürlüğünde personel için sınıf değişikliği sınavı açılıp açılmayacağına (6/1260), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki bir karayoluna (6/557), Niğde’deki bir karayoluna (6/558), Niğde’deki bir karayolunun bölünmüş yol yapılmasına (6/559) ve Niğde-Kayseri demiryolundan OSB’lere bağlantı yapılmasına (6/889), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Cep telefonu kullanımındaki vergilere (6/580), Avrupa’dan Konya’ya direkt uçak seferleri yapılmasına (6/658) ve İnternet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine (6/729), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara (6/716), Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine (6/717), Bursa-Simav-Selendi karayoluna (6/718), Kütahya’daki bazı karayolu çalışmalarına (6/720), Kütahya’yı komşu illere bağlayan karayolu çalışmalarına (6/721), Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına (6/724) ve Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç karayoluna (6/743), Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Mersin’e havaalanı yapımına ve Adana Havaalanına (6/912), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Turhal bölünmüş yoluna (6/949), Zile-Alaca karayoluna (6/950), Tokat çevre yoluna (6/951), Erbaa-Reşadiye yolunun bölünmüş yol yapılıp yapılmayacağına (6/1100), Ankara-Samsun arasındaki yol çalışmalarına (6/1102), Erbaa-Amasya arasındaki yol çalışmalarına (6/1103), Bir ilköğretim okulu önüne üst geçit yapılmasına (6/1158) ve Araç muayenesinde yaşanan bir soruna (6/1194), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Bir yol yapım çalışmasına (6/965) ve E-80 karayolunun bir bölümünün genişletilmesine (6/1201), Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Bakanlık logosuyla birlikte kullanılan bir slogana (6/1032), İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Paşa Limanı Adası’nın ulaşım sorununa (6/1153) Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep-Nizip otoyoluna batı çıkışı yapımına (6/1173), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya-Sivas yolunun bölünmüş yol programına alınmasına (6/1238), Malatya-Adıyaman arasındaki bir yolun programa alınmasına (6/1241) ve Arapgir-Kemaliye yolunun genişletilmesine (6/1244), ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
44 85 827:834
26 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
44 86 919:921 922 926:927 937:939 944 947:948 951 954 958 962 963:964
27 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Maliye Bakanından (6/512); Ulaştırma Bakanından (6/947), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/571), (6/609), (6/719), (6/722) ve (6/723), Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/573) ve (6/890), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/813), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
50 2 78:82 84
28 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül’ün, bölünmüş kara yollarının durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
52 17 896:899
29 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
54 30 1037:1038 1054:1056
30 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 13’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
57 38 350:358 368:369
31 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Millî Eğitim Bakanından (6/666); Ulaştırma Bakanından (6/1341), (6/1342) ve (6/1383), Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun (6/964), Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (6/1114), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1221) ve (6/1317), Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin (6/1236), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1239), (6/1242), (6/1243), (6/1245), (6/1246), (6/1357) ve (6/1361), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün (6/1259) ve (6/1605), Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın (6/1399), Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (6/1483), (6/1484), (6/1485), (6/1486) ve (6/1488), Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in (6/1549), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1624), Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1629), (6/1680), (6/1682) ve (6/1683), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1651) ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/1664), sözlü soru önergeleri münasebetiyle
59 49 65:72 74:76
32 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın beyanı üzerine, Gazipaşa’da toplu projeler arasında eksik işlerin tamamlanması olarak bir yatırım yapıldığına ilişkin açıklaması dolayısıyla
59 49 76
33 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in açıklamasında, demiryollarının bazı hatlarının kapatılmasına ilişkin sorduğu soruya ilişkin
59 49 40:41
34 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya Gazipaşa Havalimanı’na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
59 49 35:38
35 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, İç Tüzük’te belirtilen dört aylık sürede Komisyonun çalışmalarını tamamlayamadığına, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporu’nun, Komisyonun görev süresinin dolmasından sonra gelmesi nedeniyle gerekli inceleme ve müzakerelerin yapılamadığına; bu nedenle, çalışmaların tamamlanabilmesi için, yeni bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin tezkeresi (3/1090) münasebetiyle
59 55 1093:1094
36 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
62 65 91:92 109
37 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, küçük esnaf ve sanayicinin vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
64 75 196:197
38 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 97 854:855
39 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, elektronik karıştırıcı ya da işaret karıştırıcı olarak bilinen jammer aygıtının Türkiye’deki kullanım alanlarına ve teminine, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, yurt dışına çıkışlarda alınan 15 TL’lik harca ve Devlet Demiryollarında çalışan geçici işçilerin kendi bölgelerinde çalıştırılmasının daha uygun olacağına ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Anayasa görüşmelerinde Genel Kurulda çalışan cep telefonlarının Anayasa görüşmeleri bittikten sonra çalışmamasına, ilişkin açıklamaları dolayısıyla
71 113 192:193
40 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İçişleri Bakanından (6/1053); Ulaştırma Bakanından (6/1564), (6/1676), (6/1701), (6/1843), (6/1844), (6/1845), (6/1954), (6/1987), (6/1988), (6/1997) ve (6/2070), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1359), (6/1732) ve (6/1951), Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un (6/1386), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/1405), (6/1538), (6/1778), (6/1831), (6/1879), (6/1893), (6/1929) ve (6/1936), Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (6/1487), Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/1547), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1728), Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in (6/1770), Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın (6/1781) ve (6/1783), Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un (6/1847), (6/1886), (6/1887), (6/1888) ve (6/2006) ve Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in (6/2076), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
71 113 180:190
41 Açıklamalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, elektronik karıştırıcı ya da işaret karıştırıcı olarak bilinen jammer aygıtının Türkiye’deki kullanım alanlarına ve teminine,Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, yurt dışına çıkışlarda alınan 15 TL’lik harca ve Devlet Demiryollarında çalışan geçici işçilerin kendi bölgelerinde çalıştırılmasının daha uygun olacağına ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Anayasa görüşmelerinde Genel Kurulda çalışan cep telefonlarının Anayasa görüşmeleri bittikten sonra çalışmamasına,ilişkin açıklamaları dolayısıyla
71 113 192:193
42 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
72 121 811:812 823:825
43 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
73 122 138:140
73 124 379:380 385:386 389:390 412:414
44 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı’nın, özgür İnternet kullanımına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 123 181:184
45 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hatay Milletvekili İzzettin yılmaz'ın Bazı minibüslerin araç muayenesinde yaşanan soruna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı 7/15197
77 1 462:465
46 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (ERZİNCAN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 541:547 557:559