E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 35 49:53
2 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği: Adalet Bakanlığı: Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Yargıtay: Danıştay: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 35 474:480 502:503
3 Açıklamalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ’ın konuşmasına ilişkin açıklaması dolayısıyla
44 83 498:499
4 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ’ın, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın 24 Nisan açıklamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 83 489:495